linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

hãng sản xuất

SẮP XẾP SẢN PHẨM

-40% CPU AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz up to 4.6GHz, 6 nhân, 12 luồng, 35MB Cache , 65W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz up to 4.6GHz, 6 nhân, 12 luồng, 35MB Cache , 65W) - Socket AM4
 • Giá bán: 3.950.000đ
 • Giá bán niêm yết 6.487.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân / luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 3.7GHz / Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 32MB
 • TDP: 65W
-42% CPU AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz up to 4.8GHz, 12 nhân, 24 luồng, 70MB Cache, 105W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz up to 4.8GHz, 12 nhân, 24 luồng, 70MB Cache, 105W) - Socket AM4
 • Giá bán: 8.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 15.300.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 9 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 12 / 24
 • Xung nhịp: Base 3.7GHz / Boost 4.8GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 64MB
 • TDP: 105W
-33% CPU AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz up to 4.4GHz, 6 nhân, 12 luồng, 19MB Cache, 65W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 5 5600G (3.9GHz up to 4.4GHz, 6 nhân, 12 luồng, 19MB Cache, 65W) - Socket AM4
 • Giá bán: 3.490.000đ
 • Giá bán niêm yết 5.166.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5 5000G series
 • Socket: AM4
 • Số nhân / luồng: 6/12
 • Xung nhịp: Base 3.9GHz Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 19MB
 • TDP: 65W
-48% CPU AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz up to 4.6GHz, 8 nhân, 16 luồng, 20MB Cache, 65W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz up to 4.6GHz, 8 nhân, 16 luồng, 20MB Cache, 65W) - Socket AM4
 • Giá bán: 5.289.000đ
 • Giá bán niêm yết 9.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7 5000G series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 8/16
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz / Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 20MB
 • TDP: 65W
-8% CPU AMD Ryzen 5 5600GT (6 Nhân / 12 Luồng | 3.6GHz Boost 4.6GHz | 19MB Cache | TDP 65W | Socket AM4)
CPU AMD Ryzen 5 5600GT (6 Nhân / 12 Luồng | 3.6GHz Boost 4.6GHz | 19MB Cache | TDP 65W | Socket AM4)
 • Giá bán: 5.890.000đ
 • Giá bán niêm yết 6.399.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 3.6GHz Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 19MB
 • TDP: 65W
-8% CPU AMD Ryzen 5 8500G (6 Nhân / 12 Luồng | 3.5GHz Boost 5.0GHz | 22MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 5 8500G (6 Nhân / 12 Luồng | 3.5GHz Boost 5.0GHz | 22MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
 • Giá bán: 4.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 5.399.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 8000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 3.5GHz Boost 5.0GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 22MB
 • TDP: 65W
-7% CPU AMD Ryzen 5 8600G (6 Nhân / 12 Luồng | 4.3GHz Boost 5.0GHz | 22MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 5 8600G (6 Nhân / 12 Luồng | 4.3GHz Boost 5.0GHz | 22MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
 • Giá bán: 6.390.000đ
 • Giá bán niêm yết 6.799.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 8000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 4.3GHz Boost 5.0GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 22MB
 • TDP: 65W
-5% CPU AMD Ryzen 7 8700G (8 Nhân / 16 Luồng | 4.2GHz Boost 5.1GHz | 24MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 7 8700G (8 Nhân / 16 Luồng | 4.2GHz Boost 5.1GHz | 24MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
 • Giá bán: 9.190.000đ
 • Giá bán niêm yết 9.599.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 8000G series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 4.2GHz Boost 5.1GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 24MB
 • TDP: 65W
-8% CPU AMD Ryzen 7 5700 (8 Nhân / 16 Luồng | 3.7GHz Boost 4.6GHz | 20MB Cache | TDP 65W | Socket AM4)
CPU AMD Ryzen 7 5700 (8 Nhân / 16 Luồng | 3.7GHz Boost 4.6GHz | 20MB Cache | TDP 65W | Socket AM4)
 • Giá bán: 4.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 5.199.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 3.7GHz Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 20MB
 • TDP: 65W
-6% CPU AMD Ryzen 7 5700X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 3.0GHz Boost 4.1GHz | 100MB Cache | TDP 105W | Socket AM4)
CPU AMD Ryzen 7 5700X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 3.0GHz Boost 4.1GHz | 100MB Cache | TDP 105W | Socket AM4)
 • Giá bán: 6.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 7.399.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 3.0GHz Boost 4.1GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 100MB
 • TDP: 105W
-7% CPU AMD Ryzen 5 5500GT (6 Nhân / 12 Luồng | 3.6GHz Boost 4.4GHz | 19MB Cache | TDP 65W | Socket AM4)
CPU AMD Ryzen 5 5500GT (6 Nhân / 12 Luồng | 3.6GHz Boost 4.4GHz | 19MB Cache | TDP 65W | Socket AM4)
 • Giá bán: 3.750.000đ
 • Giá bán niêm yết 3.999.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 3.6GHz Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 19MB
 • TDP: 65W
-6% CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 4.2GHz Boost 5.0GHz | 140MB Cache | TDP 120W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 4.2GHz Boost 5.0GHz | 140MB Cache | TDP 120W | Socket AM5)
 • Giá bán: 11.270.000đ
 • Giá bán niêm yết 11.900.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 4.2GHz Boost 5.0GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 104MB
 • TDP: 120W
-13% CPU AMD Ryzen 9 7900 (12 Nhân / 24 Luồng | 3.7GHz Boost 5.4GHz | 76MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 9 7900 (12 Nhân / 24 Luồng | 3.7GHz Boost 5.4GHz | 76MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
 • Giá bán: 10.579.000đ
 • Giá bán niêm yết 12.090.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân: 12
 • Luồng: 24
 • Xung nhịp: Base 3.7GHz Boost 5.4GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 76MB
 • TDP: 65W
-12% CPU AMD Ryzen 7 7700 (8 Nhân / 16 Luồng | 3.8GHz Boost 5.3GHz | 40MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 7 7700 (8 Nhân / 16 Luồng | 3.8GHz Boost 5.3GHz | 40MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
 • Giá bán: 8.179.000đ
 • Giá bán niêm yết 9.290.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân: 8
 • Luồng: 16
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz Boost 5.3GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 40MB
 • TDP: 65W
-21% CPU AMD Ryzen 5 7600 (6 Nhân / 12 Luồng | 3.8GHz Boost 5.1GHz | 32MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 5 7600 (6 Nhân / 12 Luồng | 3.8GHz Boost 5.1GHz | 32MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
 • Giá bán: 4.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 6.300.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân: 6
 • Luồng: 12
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz Boost 5.1GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 38MB
 • TDP: 65W
-20% CPU AMD Ryzen 3 PRO 4350G MKP (3.8GHz turbo 4.0 GHz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 3 PRO 4350G MKP (3.8GHz turbo 4.0 GHz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket AM4
 • Giá bán: 2.890.000đ
 • Giá bán niêm yết 3.590.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 4350G series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 4/8
 • Xung nhịp (Base): 3.8GHz / Boost 4.0GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 6MB
 • TDP: 45-65W

Chương trình khuyến mãi

Note: Sản phẩm sale dịp sinh nhật số lượng có hạn, khi hết số lượng sale sẽ trở về giá gốc.

-26% CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G MPK (3.7GHz up to 4.2GHz, 6 nhân 12 luồng, 11MB Cache, 65W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 5 PRO 4650G MPK (3.7GHz up to 4.2GHz, 6 nhân 12 luồng, 11MB Cache, 65W) - Socket AM4
 • Giá bán: 3.290.000đ
 • Giá bán niêm yết 4.390.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5 PRO 4000 Series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân / luồng: 6/12
 • Xung nhịp: Base 3.7GHz / Boost 4.2GHz
 • Bộ nhớ đệm (L3 Cache): 8MB
 • TDP: 45-65W

Chương trình khuyến mãi

Note: Sản phẩm sale dịp sinh nhật số lượng có hạn, khi hết số lượng sale sẽ trở về giá gốc.

-38% CPU AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz up to 4.9GHz, 16 nhân, 32 luồng, 72MB Cache, 105W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz up to 4.9GHz, 16 nhân, 32 luồng, 72MB Cache, 105W) - Socket AM4
 • Giá bán: 12.900.000đ
 • Giá bán niêm yết 20.500.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 16/32
 • Xung nhịp: Base 3.4GHz / Boost 4.9GHz
 • Bộ nhớ đệm Cache L3: 64MB
 • TDP: 105W
-35% CPU AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz turbo 4.2GHz, 6 nhân 12 luồng, 35MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
CPU AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz turbo 4.2GHz, 6 nhân 12 luồng, 35MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
 • Giá bán: 2.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 4.277.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 3000 series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 6/12
 • Xung nhịp: Base 3.6GHz / Boost 4.2GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache) 32MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 65W
-21% CPU AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz turbo up to 4.0GHz, 4 nhân 4 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
CPU AMD Ryzen 3 3200G (3.6GHz turbo up to 4.0GHz, 4 nhân 4 luồng, 6MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
 • Giá bán: 2.209.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.790.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 3200G series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 4/4
 • Xung nhịp: Base 3.6GHz/Boost 4.0GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 6MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 45-65W
-41% CPU AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz up to 4.7GHz, 8 nhân, 16 luồng, 32MB Cache, 105W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz up to 4.7GHz, 8 nhân, 16 luồng, 32MB Cache, 105W) - Socket AM4
 • Giá bán: 6.390.000đ
 • Giá bán niêm yết 10.799.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7 5000 series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 8/16
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz Boost 4.7GHz
 • Bộ nhớ đệm: Cache 32MB
 • TDP: 105W
-17% CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 Nhân / 12 Luồng | 4.7GHz Boost 5.3GHz | 38MB Cache | TDP 105W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 Nhân / 12 Luồng | 4.7GHz Boost 5.3GHz | 38MB Cache | TDP 105W | Socket AM5)
 • Giá bán: 5.979.000đ
 • Giá bán niêm yết 7.190.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 4.7GHz Boost 5.3GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 38MB
 • TDP: 105W
-6% CPU AMD Ryzen 9 7950X3D (16 Nhân / 32 Luồng | 4.2GHz Boost 5.7GHz | 144MB Cache | TDP 120W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 9 7950X3D (16 Nhân / 32 Luồng | 4.2GHz Boost 5.7GHz | 144MB Cache | TDP 120W | Socket AM5)
 • Giá bán: 18.579.000đ
 • Giá bán niêm yết 19.600.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 16 / 32
 • Xung nhịp: Base 4.5GHz Boost 5.7GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 144MB
 • TDP: 120W
-30% CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 Nhân / 24 Luồng | 4.7GHz Boost 5.6GHz | 76MB Cache | TDP 170W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 Nhân / 24 Luồng | 4.7GHz Boost 5.6GHz | 76MB Cache | TDP 170W | Socket AM5)
 • Giá bán: 10.979.000đ
 • Giá bán niêm yết 15.490.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 12 / 24
 • Xung nhịp: Base 4.7GHz Boost 5.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 76MB
 • TDP: 170W
-15% CPU AMD Ryzen 9 7900X3D (12 Nhân / 24 Luồng | 4.4GHz Boost 5.6GHz | 140MB Cache | TDP 120W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 9 7900X3D (12 Nhân / 24 Luồng | 4.4GHz Boost 5.6GHz | 140MB Cache | TDP 120W | Socket AM5)
 • Giá bán: 15.279.000đ
 • Giá bán niêm yết 17.900.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 12 / 24
 • Xung nhịp: Base 4.4GHz Boost 5.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 140MB
 • TDP: 120W
-18% CPU AMD Ryzen 9 7950X (16 Nhân / 32 Luồng | 4.5GHz Boost 5.7GHz | 80MB Cache | TDP 170W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 9 7950X (16 Nhân / 32 Luồng | 4.5GHz Boost 5.7GHz | 80MB Cache | TDP 170W | Socket AM5)
 • Giá bán: 15.079.000đ
 • Giá bán niêm yết 18.300.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 16 / 32
 • Xung nhịp: Base 4.5GHz Boost 5.7GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 80MB
 • TDP: 170W
CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (64 nhân / 128 luồng | 2.7 GHz Boost 4.5 GHz | 256MB L3 Cache | Socket sWRX8)
CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (64 nhân / 128 luồng | 2.7 GHz Boost 4.5 GHz | 256MB L3 Cache | Socket sWRX8)
 • Giá bán: 170.900.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series
 • Socket: sWRX8
 • Số nhân / luồng: 64 / 128
 • Xung nhịp: Base 2,7 GHz Boost 4.5GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 256MB
 • TDP: 280W
-3% CPU AMD Ryzen 7 5700X (8 Nhân / 16 Luồng | 4,6 GHz | 32MB Cache| PCIe 4.0)
CPU AMD Ryzen 7 5700X (8 Nhân / 16 Luồng | 4,6 GHz | 32MB Cache| PCIe 4.0)
 • Giá bán: 7.390.000đ
 • Giá bán niêm yết 7.590.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 3.4GHz Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 32MB
 • TDP: 65W
CPU AMD Ryzen 7 5800X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 4,5 GHz | 96MB Cache| PCIe 4.0)
CPU AMD Ryzen 7 5800X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 4,5 GHz | 96MB Cache| PCIe 4.0)
 • Giá bán: 11.390.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 3.4GHz Boost 4.5GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 96MB
 • TDP: 105W
-22% CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 Nhân / 16 Luồng | 4.5GHz Boost 5.4GHz | 40MB Cache | TDP 105W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 Nhân / 16 Luồng | 4.5GHz Boost 5.4GHz | 40MB Cache | TDP 105W | Socket AM5)
 • Giá bán: 8.579.000đ
 • Giá bán niêm yết 10.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 4.5GHz Boost 5.4GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 40MB
 • TDP: 105W
-27% CPU AMD Ryzen 3 3300X (3.8GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 18MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
CPU AMD Ryzen 3 3300X (3.8GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 18MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
 • Giá bán: 2.490.000đ
 • Giá bán niêm yết 3.390.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 3300X series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 4/8
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz/Boost 4.3GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 14MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 65W
CPU AMD Ryzen Threadripper 3945WX Processor (4.0GHz turbo up to 4.3GHz, 12 nhân 24 luồng, 64MB Cache, 280W) - Socket AMD sWRX80
CPU AMD Ryzen Threadripper 3945WX Processor (4.0GHz turbo up to 4.3GHz, 12 nhân 24 luồng, 64MB Cache, 280W) - Socket AMD sWRX80
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 3945X series
 • Socket: AMD sWRX80
 • Số nhân/luồng: 12/24 
 • Xung nhịp: Base 4.0GHz/Boost 4.3GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 64MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 280W
CPU AMD A6 9500 APU (3.80 GHz | 2 nhân 4 luồng, 1MB L2 Cache, 65W) - Socket AMD AM4
CPU AMD A6 9500 APU (3.80 GHz | 2 nhân 4 luồng, 1MB L2 Cache, 65W) - Socket AMD AM4
 • Giá bán: 1.390.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD A6 9500 APU
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 2/4
 • Xung nhịp: Base 3.5GHz Boost 3.80 GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 1MB L2 Cache
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 65W
CPU AMD Ryzen 3 4100 (4 Nhân / 8 Luồng | 3,8GHz Boost 4,0GHz | 4MB Cache| PCIe 3.0)
CPU AMD Ryzen 3 4100 (4 Nhân / 8 Luồng | 3,8GHz Boost 4,0GHz | 4MB Cache| PCIe 3.0)
 • Giá bán: 1.890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 4000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 4 / 8
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz Boost 4.0GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 4MB
 • TDP: 65W
CPU AMD Ryzen 5 4500 MPK (6 Nhân / 12 Luồng | 4,1 GHz | 8MB Cache| PCIe 3.0)
CPU AMD Ryzen 5 4500 MPK (6 Nhân / 12 Luồng | 4,1 GHz | 8MB Cache| PCIe 3.0)
 • Giá bán: 3.350.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 4000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 3.6GHz Boost 4.1GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 8MB
 • TDP: 65W
CPU AMD Ryzen 5 5500 (6 Nhân / 12 Luồng | 4,2 GHz | 16MB Cache| PCIe 3.0)
CPU AMD Ryzen 5 5500 (6 Nhân / 12 Luồng | 4,2 GHz | 16MB Cache| PCIe 3.0)
 • Giá bán: 4.090.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 3.6GHz Boost 4.2GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 16MB
 • TDP: 65W
CPU AMD Ryzen 5 5600 (6 Nhân / 12 Luồng | 4,4 GHz | 32MB Cache | PCIe 4.0)
CPU AMD Ryzen 5 5600 (6 Nhân / 12 Luồng | 4,4 GHz | 32MB Cache | PCIe 4.0)
 • Giá bán: 5.090.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 6 / 12
 • Xung nhịp: Base 3.5GHz Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 32MB
 • TDP: 65W
CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX (32 nhân / 64 luồng | 3.6 GHz Boost 4.5 GHz | 128MB L3 Cache | Socket sWRX8)
CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX (32 nhân / 64 luồng | 3.6 GHz Boost 4.5 GHz | 128MB L3 Cache | Socket sWRX8)
 • Giá bán: 86.890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series
 • Socket: sWRX8
 • Số nhân / luồng: 32 / 64
 • Xung nhịp: Base 3.6 GHz Boost 4.5GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 128MB
 • TDP: 280W
CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX (24 nhân / 48 luồng | 3.8 GHz Boost 4.5 GHz | 128MB L3 Cache | Socket sWRX8)
CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX (24 nhân / 48 luồng | 3.8 GHz Boost 4.5 GHz | 128MB L3 Cache | Socket sWRX8)
 • Giá bán: 62.690.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX-Series
 • Socket: sWRX8
 • Số nhân / luồng: 24 / 48
 • Xung nhịp: Base 3.8 GHz Boost 4.5GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 128MB
 • TDP: 280W
CPU AMD Ryzen 9 3900X (3.8GHz turbo 4.6GHz, 12 nhân 24 luồng, 64MB Cache, 105W) - Socket AMD AM4
CPU AMD Ryzen 9 3900X (3.8GHz turbo 4.6GHz, 12 nhân 24 luồng, 64MB Cache, 105W) - Socket AMD AM4
 • Giá bán: 12.500.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 3900x series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân / luồng: 12 / 24
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz / Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: Cache 64MB
 • TDP: 105W
1 2

Nếu bạn đang chọn lựa giữa các bộ xử lý khi lắp đặt linh kiện máy tính, CPU AMD chính là dòng chipset bạn nên mua ngoài thương hiệu nổi tiếng Intel. Sự cạnh tranh  khốc liệt giữa AMD và Intel dường như không có hồi kết, luôn rất khó để đưa ra nhận xét chính xác CPU của hãng nào tốt hơn.

Trong bài viết này, Minh An Computer sẽ đưa ra một vài ưu điểm của AMD để bạn có thể so sánh với tính năng tương tự của Intel, từ đó cho ra quyết định chọn mua phù hợp nhất. Qua bài viết, bạn cũng sẽ biết thêm về các dòng CPU AMD đang hot nhất thị trường hiện nay. 

1. CPU AMD là gì?

CPU AMD là bộ vi xử lý máy tính thuộc nhà sản xuất linh kiện máy tính đa quốc gia đến từ California, Mỹ. Bên cạnh sản phẩm kinh doanh chính là CPU, AMD còn có thêm nhiều mặt hàng công nghệ điện tử như PC, laptop, máy tính văn phòng để phục vụ thị trường kinh doanh và tiêu dùng. Trước đây, AMD còn được biết đến là thương hiệu tốt nhất cho phân khúc CPU cấp thấp, giá rẻ trên thị trường. 

Tuy vậy, kể từ khi ra mắt Ryzen 3000 và Ryzen 5000, AMD nâng cao được vị thế đáng kể với người dùng. Vẫn sở hữu giá cả phải chăng nhưng CPU AMD giờ đây còn đáp ứng được cả yếu tố hiệu suất "khủng", có thể cạnh tranh với Intel về mọi mặt.

CPU Ryzen 5000 Series của AMD

2. Các dòng chip CPU AMD phổ biến

AMD Ryzen là gì? Threadripper là gì? Đây có lẽ là thắc mắc chung của những người dùng đang quan tâm đến CPU AMD nhưng chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng. Minh An Computer sẽ giải đáp cụ thể các thế hệ CPU AMD phổ biến dưới đây.  

AMD Ryzen

Các dòng CPU Ryzen dựa theo kiến trúc Zen của AMD, là series khiến cho AMD có sự tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2017. Ngay khi Ryzen ra mắt, AMD đã khiến cho Intel phải "lo lắng", ngay lập tức cho ra những model để cạnh tranh kịp thời. Mặc dù CPU Ryzen có hơi tụt hậu so với Intel về hiệu suất đơn luồng nhưng sức mạnh đa luồng của chip Ryzen lại vượt xa đối thủ.

CPU Ryzen 3 2200G

CPU Ryzen 3 2200G tích hợp GPU Vega

AMD đã cho ra những model 6 lõi vào phân khúc CPU tầm trung với hỗ trợ đa luồng trong suốt. Ở phân cấp cao hơn, bạn có thể tìm đến các mẫu CPU AMD Ryzen với 8 lõi cùng 16 luồng. Các dòng chip AMD Ryzen còn có công nghệ ép xung tự động có thể boost xung nhịp lên hơn 4GHz.

Trong trường hợp người dùng muốn nâng cấp thêm, AMD cũng hỗ trợ miễn phí chứ không yêu cầu phải mua bản quyền như những model tương tự của Intel. Bạn có thể lựa chọn một trong những dòng CPU Ryzen dưới đây dựa theo nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính: AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 hoặc AMD Ryzen 9.

AMD EPYC

Dòng EPYC không thực sự phổ biến ở thị trường Việt bởi giá thành quá cao nên có lẽ nhiều người vẫn còn cảm thấy xa lạ với series này. Có lẽ, thông số kỹ thuật của CPU AMD EPYC đang là những con số tốt nhất trên thị trường, hiện tại khó có đối thủ nào vượt qua được. Đây là những thông số kỹ thuật đảm bảo cho một máy chủ, máy trạm, có thể hoạt động tốt 24/24 mà không gặp bất cứ vấn đề. Cụ thể CPU AMD EPYC có: 

 • 32 lõi / 64 luồng
 • 8 kênh bộ nhớ
 • 2TB RAM DDR4
 • 128 làn PCIe

CPU AMD EPYC 7H12

Model CPU AMD EPYC 7H12

3. AMD Threadripper

Nếu như dòng Ryzen cạnh tranh không hồng kết với Core i5, i7 của Intel thì Threadripper lại nhanh chóng vượt mặt cả những model Intel Core i9 phiên bản Extreme. Dựa trên nền tảng của Ryzen, Threadripper đã được nâng cấp, cải tiến hợp lý hơn để phục vụ những máy tính cần có hiệu năng "khủng".

Với kích thước 3.1 x 2.2 x 0.03 inch cùng 8 lõi và 16 luồng, các game thủ chuyên nghiệp và nhà thiết kế đồ họa, dựng phim có thể hoàn toàn yên tâm vào hiệu suất mà CPU AMD Threadripper có thể tạo ra. 

CPU AMD Threadripper

CPU AMD Threadripper

Ngoài ra, nếu muốn chọn model CPU phù hợp cho máy chủ, máy trạm, bạn có thể tìm đến những bộ xử lý Threadripper với 12 lõi / 24 luồng hoặc 16 lõi / 32 luồng. Tốc độ xung nhịp trên những con chip này đạt 4,2GHz với XFR được kích hoạt cùng bộ nhớ đệm cấp ba lên đến 32MB và 64 làn PCI Express đầy đủ trên toàn phạm vi. Sở hữu những thông số tuyệt vời như vậy, bỏ xa Core i9 của Intel về mọi mặt nhưng lại có mức giá phải chăng hơn Intel rất nhiều. 

3. Ưu điểm của CPU AMD so với Intel

Trước khi quyết định mua, bạn có thể tham khảo những tính năng nổi trội của sản phẩm so với những model cùng thông số tại Intel để có những đánh giá khách quan nhất về CPU AMD.

 • Có giá cả tương xứng với chất lượng

Khi so sánh các thông số kỹ thuật CPU AMD và Intel, bạn có thể thấy AMD hiện đang có những model có nhiều lõi hoặc luồng hơn ở mọi mức giá. Bộ nhớ đệm cũng lớn hơn, có khả năng hỗ trợ bộ nhớ nhanh hơn và có công nghệ PCIe 4.0 cho tầm trung và cao cấp. Từ những model hàng đầu thị trường HEDT cho đến phân khúc cao cấp, tầm trung và cấp thấp, AMD Ryzen đều có khả năng mang lại nhiều giá trị hơn các mẫu Intel tương đương.

Với cùng một mức giá, khi mua CPU từ thương hiệu AMD, bạn sẽ có những lựa chọn tốt hơn với thông số đủ đảm bảo cho hiệu suất sử dụng cao. Hầu hết các sản phẩm của AMD đều có đặc điểm như vậy, tức là model cùng thông số thì sẽ có giá thấp hơn Intel. Có thể nói, AMD là lựa chọn tốt nhất trong phân khúc CPU tầm trung. Tuy nhiên, nếu bạn tìm mua những dòng CPU có card onboard thì những model CPU của Intel lại được đánh giá cao hơn. 

 • Có hiệu suất chơi game tốt hơn Intel

Độ chênh lệch hiệu năng giữa hai hãng ở khía cạnh này không thực sự đáng kể nhưng nó cũng ảnh hưởng phần nào đến trải nghiệm của người dùng khi chơi game cấu hình cao. Nếu bạn thích ép xung, bạn nên trang bị CPU AMD kết hợp nâng cấp card đồ họa cho thiết bị của mình.

CPU AMD Athlon

CPU AMD Athlon được build khá nhiều trong các bộ PC Gaming

 • Tiêu thụ ít điện năng hơn

Năng lượng cần dùng của CPU AMD và Intel với lượng nhiệt tỏa ra có một sự khác biệt. Điều này được xác định bằng những nút xử lý dày đặc nhất được ghép nối với một vi kiến ​​trúc ở các model CPU. Nhờ sở hữu nút xử lý 7nm của TSMC, CPU AMD tiêu thụ ít năng lượng hơn nhưng vẫn đảm bảo cung cấp hiệu suất sử dụng cao hơn. 

Do vậy, công việc của bạn sẽ hoàn thành nhanh chóng mà không tốn nhiều chi phí cho hóa đơn điện. Máy tính cũng tránh được hiện tượng tỏa nhiệt, gây nóng và tạo ra tiếng ồn. Bộ phận tản nhiệt cũng không cần hoạt động quá nhiều, có thể kéo dài thời gian sử dụng cho bộ case của bạn. 

 • AMD có kiến trúc mới hơn Intel

Trong khi CPU của AMD luôn đi trước thời đại trong những thiết kế của mình thì Intel lại tiếp tục sản xuất bộ xử lý dựa theo vi kiến trúc Skylake đã 6 năm tuổi. 

 • Khả năng bảo mật của AMD tốt hơn

CPU Intel gặp khá nhiều lỗ hổng bảo mật bởi khi bổ sung thêm nhiều tính năng để khắc phục điều này, hiệu suất của Intel sẽ giảm đi đáng kể. Đó cũng là lý do AMD giành được thị phần CPU ở thị trường người dùng cần thiết bị có khả năng bảo mật cao. 

Sau khi tìm hiểu các dòng CPU AMD và ưu điểm vượt trội của, chắc hẳn bạn đọc có hiểu sâu hơn về chất lượng bộ xử lý của thương hiệu AMD. Từ đó, dựa theo nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính, bạn sẽ chọn được bộ xử lý AMD phù hợp nhất. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của Minh An Computer qua HOTLINE 1800 6321 để được cung cấp thêm thông tin và giá cả chi tiết về các dòng CPU AMD.