Tin khuyến mãi Tin tức Tuyển dụng

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết Bị Mạng

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Mã SP: CRS028

Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG210G-P
Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG210G-P
 • Giá bán: 4.390.848đ
 • Giá bán khuyến mãi 4.120.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Vỏ nhựa
 • Kích thước:202 x 107 x 28 mm
 • Tốc độ :  N/A
 • Cổng kết nối: 10 cổng RJ45
 • Điện năng tiêu thụ:< 80W

Mã SP: CRS027

Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG105G-P
Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG105G-P
 • Giá bán: 2.965.248đ
 • Giá bán khuyến mãi 2.780.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Vỏ nhựa
 • Kích thước: 206.5 x 108.5 x 28 mm
 • Tốc độ :  N/A
 • Cổng kết nối: 5 cổng RJ45
 • Điện năng tiêu thụ:< 60W

Mã SP: CRS026

Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG105G
Bộ chia mạng RUIJIE RG-EG105G
 • Giá bán: 2.280.960đ
 • Giá bán khuyến mãi 2.140.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Vỏ nhựa
 • Kích thước: 206.5 x 108.5 x 28 mm
 • Tốc độ :  N/A
 • Cổng kết nối: 5 cổng RJ45
 • Điện năng tiêu thụ:< 6W

Mã SP: CRS025

Bộ phát Wifi RUIJIE RG-EST310
Bộ phát Wifi RUIJIE RG-EST310
 • Giá bán: 4.646.400đ
 • Giá bán khuyến mãi 4.360.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Vỏ nhựa
 • Kích thước: 147 x 76 x 37 mm
 • Tốc độ : 867 Mbps 
 • Cổng kết nối: 2 cổng RJ45
 • Điện năng tiêu thụ:< 5W

Mã SP: CRS024

Bộ phát Wifi RUIJIE RG-EAP602
Bộ phát Wifi RUIJIE RG-EAP602
 • Giá bán: 5.047.680đ
 • Giá bán khuyến mãi 4.740.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Vỏ nhựa
 • Kích thước: 200 x 220 x 166 mm
 • Tốc độ : 1167 Mbps mỗi AP
 • Cổng kết nối: 2 cổng RJ45
 • Điện năng tiêu thụ:< 12.95W

Mã SP: CRS023

Bộ phát Wifi RUIJIE RG-RAP1200(F)
Bộ phát Wifi RUIJIE RG-RAP1200(F)
 • Giá bán: 1.246.080đ
 • Giá bán khuyến mãi 1.170.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Vỏ nhựa
 • Kích thước: 86 x 86 x 29.3 mm
 • Tốc độ : 866.7 Mbps
 • Cổng kết nối: 2 cổng RJ45
 • Điện năng tiêu thụ:< 8W

Mã SP: CRS022

Bộ phát Wifi RUIJIE RG-RAP2200(F)
Bộ phát Wifi RUIJIE RG-RAP2200(F)
 • Giá bán: 1.668.480đ
 • Giá bán khuyến mãi 1.570.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Vỏ nhựa
 • Kích thước: 194 x 194 x 35 mm
 • Tốc độ : 1.267 Gbp mỗi AP
 • Cổng kết nối: 2 cổng RJ45
 • Điện năng tiêu thụ:< 12.95W

Mã SP: CRS021

Bộ phát Wifi RUIJIE RG-RAP2200(E)
Bộ phát Wifi RUIJIE RG-RAP2200(E)
 • Giá bán: 2.302.080đ
 • Giá bán khuyến mãi 2.160.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Vỏ nhựa
 • Kích thước: 194 x 194 x 35 mm
 • Tốc độ : 1.267 Gbp mỗi AP
 • Cổng kết nối: 2 cổng RJ45
 • Điện năng tiêu thụ:< 12.95W

Mã SP: CRS020

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5200-48GT4XS
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5200-48GT4XS
 • Giá bán: 22.112.640đ
 • Giá bán khuyến mãi 20.740.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 207.5 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 48 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: N/A

Mã SP: CRS019

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5200-24GT4XS
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5200-24GT4XS
 • Giá bán: 12.038.400đ
 • Giá bán khuyến mãi 11.290.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 207.5 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 24 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: N/A

Mã SP: CRS018

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS
 • Giá bán: 22.176.000đ
 • Giá bán khuyến mãi 20.790.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 267.5 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 24 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: N/A

Mã SP: CRS017

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5100-48GT4SFP
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5100-48GT4SFP
 • Giá bán: 15.776.640đ
 • Giá bán khuyến mãi 14.800.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 267.5 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 48 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: N/A

Mã SP: CRS016

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5100-24GT4SFP
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS5100-24GT4SFP
 • Giá bán: 8.490.240đ
 • Giá bán khuyến mãi 7.960.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 207.5 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 24 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: N/A

Mã SP: CRS015

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS
 • Giá bán: 10.718.400đ
 • Giá bán khuyến mãi 10.050.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 207 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 24 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: N/A

Mã SP: CRS014

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS-P
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3200-24GT4XS-P
 • Giá bán: 20.518.080đ
 • Giá bán khuyến mãi 19.240.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 357.6 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 24 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: 370W

Mã SP: CRS013

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP
 • Giá bán: 4.967.424đ
 • Giá bán khuyến mãi 4.660.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 165 x 44 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 24 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: N/A

Mã SP: CRS012

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP-P
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-24GT4SFP-P
 • Giá bán: 11.235.840đ
 • Giá bán khuyến mãi 10.540.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 293 x 44 mm
 • Tốc độ: 336Gbps
 • Cổng kết nối: 24 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: 370W

Mã SP: CRS011

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP
 • Giá bán: 3.666.432đ
 • Giá bán khuyến mãi 3.440.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 260 x 120 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 192Gbps
 • Cổng kết nối: 8 cổng
 • Điện năng tiêu thụ: N/A

Mã SP: CRS010

Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP-P
Bộ chia mạng RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP-P
 • Giá bán: 6.268.416đ
 • Giá bán khuyến mãi 5.880.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 300 x 220 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 192Gbps
 • Cổng kết nối: 8 cổng
 • Điện năng tiêu thụ:< 125W

Mã SP: CRS009

Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES126G-P-L
Bộ chia mạng RUIJIE RG-ES126G-P-L
 • Giá bán: 8.426.880đ
 • Giá bán khuyến mãi 7.910.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chất liệu: Kim loại
 • Kích thước: 440 x 205 x 43.6 mm
 • Tốc độ: 52Gbps
 • Cổng kết nối: 24 cổng
 • Điện năng tiêu thụ:< 370W
1 2 3 4 5

CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN