linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

hãng sản xuất

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Máy quét mã vạch NEWLAND HR2081-BT

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR2081-BT
3.290.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR2081-BT
 • Giá bán: 3.290.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 145×101×68mm
 • Trọng lượng: 167g
Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280
2.990.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280
 • Giá bán: 2.990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D + Postal
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 113.5×73.3×159.0mm
 • Trọng lượng: 162g
-8% Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280-BT

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280-BT
4.990.000đ 5.390.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR3280-BT
 • Giá bán: 4.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 5.390.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D + Postal
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 113.5×73.3×159.0mm
 • Trọng lượng: 217g
Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280
4.690.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280
 • Giá bán: 4.690.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D + Postal
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 101×68×145mm
 • Trọng lượng: 173g
Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280-BT

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280-BT
7.990.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR4280-BT
 • Giá bán: 7.990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D + Postal
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 101×68×145mm
 • Trọng lượng: 230g
Máy quét mã vạch NEWLAND HR5280-BT

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR5280-BT
6.990.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR5280-BT
 • Giá bán: 6.990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D + Postal
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 172.5×77.5×95.5mm
 • Trọng lượng: 227g
Máy quét mã vạch NEWLAND NVH300

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND NVH300
4.990.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND NVH300
 • Giá bán: 4.990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D + DPM
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 76×107×185mm
 • Trọng lượng: 245g
Máy quét mã vạch NEWLAND FR4080

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND FR4080
2.490.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND FR4080
 • Giá bán: 2.490.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 83×81×148mm
 • Trọng lượng: 293g
Máy quét mã vạch NEWLAND FR4280

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND FR4280
4.690.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND FR4280
 • Giá bán: 4.690.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 83×81×148mm
 • Trọng lượng: 323g
Máy quét mã vạch NEWLAND FR8080

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND FR8080
4.990.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND FR8080
 • Giá bán: 4.990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 101×68×145m
 • Trọng lượng: 217g
Máy quét mã vạch NEWLAND FM430

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND FM430
3.290.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND FM430
 • Giá bán: 3.290.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 41.5×49.5×24.3mm
 • Trọng lượng: 56g
Máy quét mã vạch HPRT N80

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch HPRT N80
1.990.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch HPRT N80
 • Giá bán: 1.990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Cảm biến: CMOS
 • Điểm ảnh: 640 x 480
 • Độ phân giải: 4 Mil
 • Kích thước (mm): 100 x 68 x 165mm
 • Trọng lượng: 130g
Máy quét mã vạch NEWLAND BS8060

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND BS8060
4.690.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND BS8060
 • Giá bán: 4.690.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D
 • Độ phân giải: 5mil
 • Kích thước (mm): 101×68×145mm
 • Trọng lượng: 62g
Máy quét mã vạch NEWLAND HR1070

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR1070
990.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR1070
 • Giá bán: 990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh tuyến tính
 • Tốc độ quét: 300 lần/s
 • Độ phân giải: 5mil
 • Kích thước (mm): 160 × 95 × 65mm
 • Trọng lượng: 220g
Máy quét mã vạch NEWLAND BS3080

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND BS3080
3.290.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND BS3080
 • Giá bán: 3.290.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 110.8×62.3×10.6mm
 • Trọng lượng: 53g
Máy quét mã vạch NEWLAND HR1150P

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR1150P
2.190.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR1150P
 • Giá bán: 2.190.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh tuyến tính
 • Tốc độ quét: 300 lần/s
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 101 × 68 × 145mm
 • Trọng lượng: 120g
Máy quét mã vạch NEWLAND HR1580-BT

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR1580-BT
4.990.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR1580-BT
 • Giá bán: 4.990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh tuyến tính
 • Tốc độ quét: 300 lần/s
 • Độ phân giải: 4mil
 • Kích thước (mm): 113.5×73.3×159.0mm
 • Trọng lượng: 217g
Máy quét mã vạch NEWLAND HR2081

Mã SP: 0

Máy quét mã vạch NEWLAND HR2081
2.490.000đ
Còn hàng
Máy quét mã vạch NEWLAND HR2081
 • Giá bán: 2.490.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Công nghệ: Quét ảnh đa hướng
 • Mã hóa: 1D + 2D
 • Độ phân giải: 3mil
 • Kích thước (mm): 145×101×68mm
 • Trọng lượng: 111g