Tin khuyến mãi Tin tức Tuyển dụng

DANH MỤC SẢN PHẨM

Chuột Dareu

hãng sản xuất

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Mã SP: MOUSEDareu18

Chuột máy tính DareU LM106G Wireless (Blue)
Chuột máy tính DareU LM106G Wireless (Blue)
 • Giá bán: 146.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 1200
 • Cảm biến: FCT3605
 • Màu sắc: Blue
 • Độ bền: N/a
 • Tần số phản hồi: 2.4GHz
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Wireless (USB)

Mã SP: MOUSEDareu17

Chuột máy tính DareU LM106G Wireless (Red)
Chuột máy tính DareU LM106G Wireless (Red)
 • Giá bán: 146.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 1200
 • Cảm biến: FCT3605
 • Màu sắc: Red
 • Độ bền: N/a
 • Tần số phản hồi: 2.4GHz
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Wireless (USB)

Mã SP: MOUSEDareu16

Chuột máy tính DareU LM106G Wireless (Pink)
Chuột máy tính DareU LM106G Wireless (Pink)
 • Giá bán: 146.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 1200
 • Cảm biến: FCT3605
 • Màu sắc: Pink
 • Độ bền: N/a
 • Tần số phản hồi: 2.4GHz
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Wireless (USB)

Mã SP: MOUSEDareu15

Chuột máy tính DareU EM901 RGB Wireless (Pink)
Chuột máy tính DareU EM901 RGB Wireless (Pink)
 • Giá bán: 636.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 800-6000
 • Cảm biến: Bravo ATG 4090
 • Màu sắc: Pink
 • Độ bền: 10 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Wireless

Mã SP: MOUSEDareu14

Chuột máy tính DareU EM901 RGB Wireless (Black)
Chuột máy tính DareU EM901 RGB Wireless (Black)
 • Giá bán: 519.999đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 800-6000
 • Cảm biến: Bravo ATG 4090
 • Màu sắc: Black
 • Độ bền: 10 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Wireless

Mã SP: MOUSEDareu13

Chuột máy tính DareU A960 (Black)
Chuột máy tính DareU A960 (Black)
 • Giá bán: 799.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 16000
 • Cảm biến: Pixart 3389
 • Màu sắc: Black
 • Độ bền: 50 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: MOUSEDareu12

Chuột máy tính DareU A960s (Pink)
Chuột máy tính DareU A960s (Pink)
 • Giá bán: 587.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 12000
 • Cảm biến: Pixart 3336
 • Màu sắc: Pink
 • Độ bền: N/a
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: MOUSEdareu

Chuột máy tính DareU A960 (Yellow)
Chuột máy tính DareU A960 (Yellow)
 • Giá bán: 799.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 16000
 • Cảm biến: Pixart 3389
 • Màu sắc: Yellow
 • Độ bền: 50 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: MOUSEDareu09

-11% Chuột máy tính DAREU EM928 (Black)
Chuột máy tính DAREU EM928 (Black)
 • Giá bán: 550.000đ
 • Giá bán khuyến mãi 617.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 800/16000
 • Cảm biến: Pixart PMW 3389
 • Màu sắc: Black
 • Độ bền: 50 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: MOUSEDareu08

-38% Chuột máy tính DAREU EM906 (Black)
Chuột máy tính DAREU EM906 (Black)
 • Giá bán: 250.000đ
 • Giá bán khuyến mãi 399.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 500/1000/2000/3000/4000
 • Cảm biến: Avago 3050
 • Màu sắc: Black
 • Độ bền: 10 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 500Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: MOUSEDareu07

Chuột máy tính DAREU EM905 PRO Wireless (Black)
Chuột máy tính DAREU EM905 PRO Wireless (Black)
 • Giá bán: 629.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 800/6400
 • Cảm biến: Bravo ATG 4090
 • Màu sắc: Black
 • Độ bền:
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Wireless

Mã SP: MOUSEDareu06

Chuột máy tính DAREU EM905 PRO Wireless (Pink)
Chuột máy tính DAREU EM905 PRO Wireless (Pink)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 800/6400
 • Cảm biến: Bravo ATG 4090
 • Màu sắc: Pink
 • Độ bền:
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Wireless

Mã SP: MOUSEDareu05

Chuột máy tính DAREU LM145 (Black/Grey)
Chuột máy tính DAREU LM145 (Black/Grey)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Giá bán khuyến mãi 299.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 500/1000/2000/3000/4000
 • Cảm biến: Avago 3050
 • Màu sắc: Black/Grey
 • Độ bền: 10 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 500Hz
 • Đèn nền: MULTI LED
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: MOUSEDareu04

Chuột máy tính DAREU LM130 (Black)
Chuột máy tính DAREU LM130 (Black)
 • Giá bán: 100.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 1000
 • Cảm biến: PAN 3512
 • Màu sắc: Black
 • Độ bền: 10 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 100Hz
 • Đèn nền: MULTI LED (Logo)
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: MOUSEDareu03

Chuột máy tính DAREU LM103 (Black)
Chuột máy tính DAREU LM103 (Black)
 • Giá bán: 110.000đ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 1000
 • Cảm biến: ATC 7515
 • Màu sắc: Black
 • Độ bền: 10 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 100Hz
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: MOUSEDareu02

Chuột máy tính DAREU EM908 RGB (Black)
Chuột máy tính DAREU EM908 RGB (Black)
 • Giá bán: 390.000đ
 • Giá bán khuyến mãi 349.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Độ nhạy chuột DPI: 800/6400
 • Cảm biến: Bravo ATG4090
 • Màu sắc: Black
 • Độ bền: 50 triệu lần click
 • Tần số phản hồi: 1000Hz
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Có dây

CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN