linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

hãng sản xuất

Đồ họa tích hợp

SẮP XẾP SẢN PHẨM

CPU Intel Core i9-9900X (3.5GHz turbo up to 4.4GHz, 10 nhân 20 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket LGA 2066
CPU Intel Core i9-9900X (3.5GHz turbo up to 4.4GHz, 10 nhân 20 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket LGA 2066
 • Giá bán: 13.750.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel X Skylake
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 10/20
 • Xung nhịp: Base 3.5GHz/Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 19.25MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-10900X (3.7GHz turbo up to 4.5GHz, 10 nhân 20 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-10900X (3.7GHz turbo up to 4.5GHz, 10 nhân 20 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 15.500.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel Cascade Lake X
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 10/20
 • Xung nhịp: Base 3.7GHz/Boost 4.5GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 19.25MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-9980XE Extreme Edition (3.0GHz turbo up to 4.4GHz, 18 nhân 36 luồng, 24.75MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-9980XE Extreme Edition (3.0GHz turbo up to 4.4GHz, 18 nhân 36 luồng, 24.75MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 26.250.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel Skylake X
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 18/36
 • Xung nhịp: Base 3.0GHz/Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 24.75MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-9960X (3.1GHz turbo up to 4.4GHz, 16 nhân 32 luồng, 22MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-9960X (3.1GHz turbo up to 4.4GHz, 16 nhân 32 luồng, 22MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 14.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel Skylake X
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 16/32
 • Xung nhịp: Base 3.1GHz/Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 22MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-9820X (3.3GHz turbo up to 4.1GHz, 10 nhân 20 luồng, 16.5MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-9820X (3.3GHz turbo up to 4.1GHz, 10 nhân 20 luồng, 16.5MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 13.400.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel X Skylake
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 10/20
 • Xung nhịp: Base 3.3GHz/Boost 4.1GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 16.5MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-9940X (3.3GHz turbo up to 4.4GHz, 14 nhân 28 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-9940X (3.3GHz turbo up to 4.4GHz, 14 nhân 28 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 17.850.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel Skylake X
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 14/28
 • Xung nhịp: Base 3.3GHz/Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 19.25MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-10920X (3.5GHz turbo up to 4.6GHz, 12 nhân 24 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-10920X (3.5GHz turbo up to 4.6GHz, 12 nhân 24 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 19.850.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel X Cascade Lake
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 12/24
 • Xung nhịp: Base 3.5GHz/Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 19.25MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i7-9800X (3.8GHz turbo up to 4.4GHz, 8 nhân 16 luồng, 16.5MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i7-9800X (3.8GHz turbo up to 4.4GHz, 8 nhân 16 luồng, 16.5MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 18.750.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel Skylake X
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 8/16
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz/Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 16.5MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-9920X (3.5GHz turbo up to 4.4GHz, 12 nhân 24 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-9920X (3.5GHz turbo up to 4.4GHz, 12 nhân 24 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 14.500.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel Skylake X
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 12/24
 • Xung nhịp: Base 3.5GHz/Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 19.25MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-10940X (3.3GHz turbo up to 4.6GHz, 14 nhân 28 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-10940X (3.3GHz turbo up to 4.6GHz, 14 nhân 28 luồng, 19.25MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 24.000.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel Gen 10 Cascade Lake X
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 14/28
 • Xung nhịp: Base 3.3GHz/Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 19.25MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W
CPU Intel Core i9-7980XE (2.6GHz up to 5.2GHz, 18 nhân 36 luồng, 24.75MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
CPU Intel Core i9-7980XE (2.6GHz up to 5.2GHz, 18 nhân 36 luồng, 24.75MB Cache, 165W) - Socket Intel LGA 2066
 • Giá bán: 25.499.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: Intel Skylake X
 • Socket: LGA2066
 • Số nhân/luồng: 18/36
 • Xung nhịp: Base 2.6GHz/Boost 4.2GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 24.75MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 165W