linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

hãng sản xuất

SỐ NHÂN CPU

SẮP XẾP SẢN PHẨM

-48% CPU AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz up to 4.6GHz, 8 nhân, 16 luồng, 20MB Cache, 65W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 7 5700G (3.8GHz up to 4.6GHz, 8 nhân, 16 luồng, 20MB Cache, 65W) - Socket AM4
 • Giá bán: 5.289.000đ
 • Giá bán niêm yết 9.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7 5000G series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 8/16
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz / Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 20MB
 • TDP: 65W
-5% CPU AMD Ryzen 7 8700G (8 Nhân / 16 Luồng | 4.2GHz Boost 5.1GHz | 24MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 7 8700G (8 Nhân / 16 Luồng | 4.2GHz Boost 5.1GHz | 24MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
 • Giá bán: 9.190.000đ
 • Giá bán niêm yết 9.599.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 8000G series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 4.2GHz Boost 5.1GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 24MB
 • TDP: 65W
-8% CPU AMD Ryzen 7 5700 (8 Nhân / 16 Luồng | 3.7GHz Boost 4.6GHz | 20MB Cache | TDP 65W | Socket AM4)
CPU AMD Ryzen 7 5700 (8 Nhân / 16 Luồng | 3.7GHz Boost 4.6GHz | 20MB Cache | TDP 65W | Socket AM4)
 • Giá bán: 4.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 5.199.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 3.7GHz Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 20MB
 • TDP: 65W
-6% CPU AMD Ryzen 7 5700X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 3.0GHz Boost 4.1GHz | 100MB Cache | TDP 105W | Socket AM4)
CPU AMD Ryzen 7 5700X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 3.0GHz Boost 4.1GHz | 100MB Cache | TDP 105W | Socket AM4)
 • Giá bán: 6.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 7.399.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 3.0GHz Boost 4.1GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 100MB
 • TDP: 105W
-6% CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 4.2GHz Boost 5.0GHz | 140MB Cache | TDP 120W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 4.2GHz Boost 5.0GHz | 140MB Cache | TDP 120W | Socket AM5)
 • Giá bán: 11.270.000đ
 • Giá bán niêm yết 11.900.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 4.2GHz Boost 5.0GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 104MB
 • TDP: 120W
-12% CPU AMD Ryzen 7 7700 (8 Nhân / 16 Luồng | 3.8GHz Boost 5.3GHz | 40MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 7 7700 (8 Nhân / 16 Luồng | 3.8GHz Boost 5.3GHz | 40MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
 • Giá bán: 8.179.000đ
 • Giá bán niêm yết 9.290.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân: 8
 • Luồng: 16
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz Boost 5.3GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 40MB
 • TDP: 65W
-41% CPU AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz up to 4.7GHz, 8 nhân, 16 luồng, 32MB Cache, 105W) - Socket AM4
CPU AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz up to 4.7GHz, 8 nhân, 16 luồng, 32MB Cache, 105W) - Socket AM4
 • Giá bán: 6.390.000đ
 • Giá bán niêm yết 10.799.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7 5000 series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 8/16
 • Xung nhịp: Base 3.8GHz Boost 4.7GHz
 • Bộ nhớ đệm: Cache 32MB
 • TDP: 105W
-3% CPU AMD Ryzen 7 5700X (8 Nhân / 16 Luồng | 4,6 GHz | 32MB Cache| PCIe 4.0)
CPU AMD Ryzen 7 5700X (8 Nhân / 16 Luồng | 4,6 GHz | 32MB Cache| PCIe 4.0)
 • Giá bán: 7.390.000đ
 • Giá bán niêm yết 7.590.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 3.4GHz Boost 4.6GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 32MB
 • TDP: 65W
CPU AMD Ryzen 7 5800X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 4,5 GHz | 96MB Cache| PCIe 4.0)
CPU AMD Ryzen 7 5800X3D (8 Nhân / 16 Luồng | 4,5 GHz | 96MB Cache| PCIe 4.0)
 • Giá bán: 11.390.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 5000 series
 • Socket: AM4
 • Số nhân/luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 3.4GHz Boost 4.5GHz
 • Bộ nhớ đệm: L3 Cache 96MB
 • TDP: 105W
-22% CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 Nhân / 16 Luồng | 4.5GHz Boost 5.4GHz | 40MB Cache | TDP 105W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 Nhân / 16 Luồng | 4.5GHz Boost 5.4GHz | 40MB Cache | TDP 105W | Socket AM5)
 • Giá bán: 8.579.000đ
 • Giá bán niêm yết 10.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD Ryzen 7000 series
 • Socket: AM5
 • Số nhân / Luồng: 8 / 16
 • Xung nhịp: Base 4.5GHz Boost 5.4GHz
 • Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 40MB
 • TDP: 105W
CPU AMD Ryzen 7 3800X (3.9GHz turbo up to 4.5GHz, 8 nhân 16 luồng, 36MB Cache, 105W) - Socket AMD AM4
CPU AMD Ryzen 7 3800X (3.9GHz turbo up to 4.5GHz, 8 nhân 16 luồng, 36MB Cache, 105W) - Socket AMD AM4
 • Giá bán: 8.250.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 3800X series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 8/16
 • Xung nhịp: Base 3.9GHz/Boost 4.5GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 32MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 105W
CPU AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz turbo up to 4.4GHz, 8 nhân 16 luồng, 36MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
CPU AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz turbo up to 4.4GHz, 8 nhân 16 luồng, 36MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
 • Giá bán: 7.850.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 3700X series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 8/16
 • Xung nhịp: Base 3.6GHz/Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 32MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 65W
CPU AMD Ryzen 7 PRO 4750G MPK (3.6GHz turbo up to 4.4GHz, 8 nhân 16 luồng, 12MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
CPU AMD Ryzen 7 PRO 4750G MPK (3.6GHz turbo up to 4.4GHz, 8 nhân 16 luồng, 12MB Cache, 65W) - Socket AMD AM4
 • Giá bán: 8.499.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Thế hệ: AMD 4750G series
 • Socket: AMD AM4
 • Số nhân/luồng: 8/16
 • Xung nhịp: Base 3.6GHz/Boost 4.4GHz
 • Bộ nhớ đệm (Cache): 8MB
 • Điện năng tiêu thụ (TDP): 45-65W

CPU AMD Ryzen 7 mạnh mẽ, giá rẻ, bảo hành 36 tháng

Để giúp bạn có thêm thông tin trong quá trình chọn mua CPU, Minh An Computer sẽ cung cấp một số gợi ý dưới đây về CPU AMD Ryzen 7 - dòng chip thuộc phân khúc cấu hình mạnh mẽ của “team đỏ”. Cùng theo dõi bài viết chi tiết để biết nên chọn model CPU nào phù hợp với nhu cầu sử dụng máy tính của bản thân nhé!

Giới thiệu CPU AMD Ryzen 7

Ryzen 7 là series CPU cạnh tranh trực tiếp với Core i7 của "team xanh" Intel. Hiện AMD đang cung cấp các bộ chip Ryzen 7 với 4 lõi, 6 lõi hoặc 8 lõi. Những model CPU này có thể xử lý các tác vụ tính toán chuyên sâu tốt hơn nhiều lần Ryzen 5. Nhìn chung, so với những người dùng văn phòng, nhu cầu cơ bản, Ryzen 7 có vẻ không đáng để đầu tư. Tuy vậy, với những máy tính Gaming hay đồ họa thì Ryzen 7 lại là lựa chọn tối ưu với mức chi phí bỏ ra. 

Mẫu CPU AMD Ryzen 7 3700X với tần số 3.6 GHz đến 4.4GHz

Mẫu CPU AMD Ryzen 7 3700X với tần số 3.6 GHz đến 4.4GHz, có 8 nhân 16 luồng, bộ nhớ đệm 36MB Cache

Một số dòng CPU AMD Ryzen 7 phổ biến nhất

Để chọn được model CPU phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, ngoài việc quan tâm đến thông số kỹ thuật như tốc độ xung nhịp, bộ nhớ đệm,... bạn nên để ý phần hậu tố chữ cái trong cách đặt tên bộ chip của AMD. Tương tự như Intel, mỗi ký tự đều có một ý nghĩa nhất định. Để tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về dòng CPU Ryzen 7, bạn nên theo dõi nhưng gợi ý model cụ thể dưới đây.

PC Gaming, đồ họa

Nhu cầu sử dụng chính của dàn PC này sẽ là phục vụ nhu cầu chơi game và thiết kế hình ảnh, dựng phim, video nên chất lượng đồ họa phải được ưu tiên hàng đầu. Dựa theo các ký tự ở phần cuối tên model, bạn có thể lọc ra được những bộ chip có đuôi G bởi đây là dòng CPU có tích hợp card đồ họa. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn series đuôi X - là dòng chip có tốc độ xung nhịp ở mức cao, hiệu suất được đánh giá là mạnh nhất. Thậm chí, một số model còn sở hữu cả công nghệ XFR. 

Cuối cùng, bạn không nên bỏ lỡ dòng chip không có đuôi là chữ cái. Đây là những model CPU được thiết kế chuyên dụng cho các dòng máy tính để bàn. Một số loại CPU điển hình, phù hợp với PC Gaming, đồ họa là Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 4700G. 

Model Ryzen 7 2700X phù hợp cho nhu cầu build case PC đồ họa, Gaming

Model Ryzen 7 2700X phù hợp cho nhu cầu build case PC đồ họa, Gaming

Laptop gaming

CPU cho dòng máy tính này cần có hiệu năng cao, chạy tốt các tựa game nổi tiếng nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng tương thích với laptop. Một số model CPU tham khảo là Ryzen 7 3750H, AMD Ryzen 7 4800H. Đây là những bộ chip có thể đem lại hiệu suất tốt nhất nhưng để không bị nóng máy khi dùng lâu, laptop cần có sẵn hệ thống tản nhiệt tốt.

Mẫu laptop có Ryzen 7 3750H hiệu năng cao 

Mẫu laptop có Ryzen 7 3750H hiệu năng cao, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển

Laptop văn phòng

Máy tính xách tay văn phòng chỉ phục vụ những tác vụ cơ bản nhưng lại cần có tính cơ động cao. Do đó, khi lựa chọn mẫu mã, bạn nên tìm hiểu xem CPU có phải loại tiết kiệm điện năng không. Những bộ chip tiêu thụ ít điện sẽ giúp bạn thuận tiện hơn khi di chuyển, ví dụ như AMD Ryzen 7 3700U, Ryzen 7 4700U. 

Đánh giá chung về CPU AMD Ryzen 7

Để giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất, Minh An Computer sẽ đưa ra một vài ưu, nhược điểm của dòng chip Ryzen 7. Từ đây, bạn có thể đánh giá được Ryzen 7 hay Intel Core i7 là lựa chọn hợp lý hơn khi ở cùng một phân khúc giá. 

Ưu điểm

So với Core i7, số lượng lõi tối đa của Ryzen 7 nhiều hơn. Hiệu suất đa luồng cũng tốt hơn rất nhiều, có thể đem lại tốc độ xử lý, thao tác nhanh, tức thời. 

Giá thành của những model Ryzen 7 rẻ hơn những bộ chip Core i7 có thông số tương đương. Chỉ với một mức chi phí vừa phải, bạn đã có thể sắm cho mình một CPU vừa có thể xử lý những thao tác phức tạp như thiết kế đồ họa, render video, lại vừa có thể cho bạn trải nghiệm chơi game chất lượng nhất. 

Model Ryzen 7 3800X

Model Ryzen 7 3800X

Nhược điểm

So với Intel Core i7, tốc độ hoạt động của lõi đơn ở Ryzen 7 kém hơn. Ngoài ra, một số người dùng còn phàn nàn về khả năng load một số game chậm hơn Intel. Ryzen cũng không được đánh giá cao về khả năng tản nhiệt. Bộ phận làm mát vẫn chưa thực sự hiệu quả, thường xuyên khiến thiết bị nóng lên khi sử dụng trong thời gian dài. 

Với những đánh giá khách quan được chia sẻ và tổng hợp bởi Minh An Computer, hy vọng, bạn đã có thêm nhiều gợi ý phục vụ việc chọn lựa và mua CPU AMD Ryzen 7. Nếu vẫn còn thắc mắc về thông số kỹ thuật hay giá cả cụ thể, hãy nhấc máy liên hệ Hotline 18006321 của Minh An Computer để được đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ tận tình, chu đáo. Chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn tìm được lựa chọn phù hợp nhất, giá cả phải chăng nhất thị trường.