linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẮP XẾP SẢN PHẨM

NAS WD My Cloud PR4100 0TB WDBNFA0000NBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR4100 0TB WDBNFA0000NBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 13.070.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: Chưa có ổ cứng
 • Khoang ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud PR4100 8TB WDBNFA0080KBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR4100 8TB WDBNFA0080KBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 21.890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: 8TB (4 x 2TB) RED HDD
 • Khoang ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud PR4100 16TB WDBNFA0160KBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR4100 16TB WDBNFA0160KBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 30.890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: 16TB (4 x 4TB) RED HDD
 • Khoang ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud PR4100 24TB WDBNFA0240KBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR4100 24TB WDBNFA0240KBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 38.890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: 24TB (4 x 6TB) RED HDD
 • Khoang ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud PR4100 32TB WDBNFA0320KBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR4100 32TB WDBNFA0320KBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 45.890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: 32TB (4 x 8TB) RED HDD
 • Khoang ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud PR2100 16TB WDBBCL0160JBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR2100 16TB WDBBCL0160JBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 23.350.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: 16TB (2x 8TB) HDD RED
 • Khoang ổ đĩa: 2 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 216.10 mm x 108.60 mm x 147.80 mm
NAS WD My Cloud PR2100 4TB WDBBCL0040JBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR2100 4TB WDBBCL0040JBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 15.870.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: 4TB (2x 2TB) HDD RED
 • Khoang ổ đĩa: 2 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 216.10 mm x 108.60 mm x 147.80 mm
NAS WD My Cloud PR2100 8TB WDBBCL0080JBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR2100 8TB WDBBCL0080JBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 16.680.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: 8TB (2x 4TB) HDD RED
 • Khoang ổ đĩa: 2 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 216.10 mm x 108.60 mm x 147.80 mm
NAS WD My Cloud PR2100 12TB WDBBCL0120JBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR2100 12TB WDBBCL0120JBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 21.480.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: 12TB (2x 6TB) HDD RED
 • Khoang ổ đĩa: 2 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 216.10 mm x 108.60 mm x 147.80 mm
NAS WD My Cloud PR2100 0TB WDBBCL0000NBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud PR2100 0TB WDBBCL0000NBK-SESN (Pentium N3710 | RAM 4GB | 2 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 10.270.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Intel Pentium N3710 quad-core 1.6GHz
 • RAM: 4GB DDR3L
 • Dung lượng: Chưa có ổ cứng
 • Khoang ổ đĩa: 2 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 216.10 mm x 108.60 mm x 147.80 mm
NAS WD My Cloud EX4100 24TB WDBWZE0240KBK-SESN (Dual-Core | RAM 2GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX4100 24TB WDBWZE0240KBK-SESN (Dual-Core | RAM 2GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 38.780.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Marvell ARMADA 388 1.6 GHz dual-core
 • RAM: 2 GB DDR3
 • Dung lượng: 24TB RED HDD
 • Khay ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud EX4100 16TB WDBWZE0160KBK-SESN (Dual-Core | RAM 2GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX4100 16TB WDBWZE0160KBK-SESN (Dual-Core | RAM 2GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 29.430.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Marvell ARMADA 388 1.6 GHz dual-core
 • RAM: 2 GB DDR3
 • Dung lượng: 16TB RED HDD
 • Khay ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud EX4100 8TB WDBWZE0080KBK-SESN (Dual-Core | RAM 2GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX4100 8TB WDBWZE0080KBK-SESN (Dual-Core | RAM 2GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 20.090.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Marvell ARMADA 388 1.6 GHz dual-core
 • RAM: 2 GB DDR3
 • Dung lượng: 8TB RED HDD
 • Khay ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud EX4100 0TB WDBWZE0000NBK-SESN (Dual-Core | RAM 2GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX4100 0TB WDBWZE0000NBK-SESN (Dual-Core | RAM 2GB | 4 BAY 3.5" | 2 RJ45 | USB)
 • Giá bán: 10.280.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Bộ xử lý: Marvell ARMADA 388 1.6 GHz dual-core
 • RAM: 2 GB DDR3
 • Dung lượng: 0TB
 • Khay ổ đĩa: 4 x 3.5 inch
 • Kết nối: 2x Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Kích thước: 232 mm x 170 mm x 192 mm
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 16TB WDBVBZ0160JCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 16TB WDBVBZ0160JCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
 • Giá bán: 23.200.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 16TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS, Thiết bị DLNA / UPnP
 • Kích thước: 171.45 mm x 154.94 mm x 99.06 mm
 • Trọng lượng: 5.0 lbs (2.3kg)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 12TB WDBVBZ0120JCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 12TB WDBVBZ0120JCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
 • Giá bán: 16.770.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 12TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS, Thiết bị DLNA / UPnP
 • Kích thước: 171.45 mm x 154.94 mm x 99.06 mm
 • Trọng lượng: 5.2 lbs (2.4 kg)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 8TB WDBVBZ0080JCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 8TB WDBVBZ0080JCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
 • Giá bán: 13.030.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 8TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS, Thiết bị DLNA / UPnP
 • Kích thước: 171.45 mm x 154.94 mm x 99.06 mm
 • Trọng lượng: 5.0 lbs (2.3kg)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 4TB WDBVBZ0040JCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 4TB WDBVBZ0040JCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
 • Giá bán: 9.290.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 4TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS, Thiết bị DLNA / UPnP
 • Kích thước: 171.45 mm x 154.94 mm x 99.06 mm
 • Trọng lượng: 3.4 lbs (1.6kg)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 0TB WDBVBZ0000NCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
NAS WD My Cloud EX2 Ultra 0TB WDBVBZ0000NCH-SESN (Dual-Core | RAM 1GB | 2 BAY 3.5" | RJ45 | USB)
 • Giá bán: 4.620.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: Chưa có ổ cứng
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS, Thiết bị DLNA / UPnP
 • Kích thước: 171.45 mm x 154.94 mm x 99.06 mm
 • Trọng lượng: 0.8 KG
Ổ Cứng WD My Cloud Home 8TB WDBVXC0080HWT-SESN
Ổ Cứng WD My Cloud Home 8TB WDBVXC0080HWT-SESN
 • Giá bán: 9.500.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 8TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS
 • Kích thước: 175.5 mm x 140 mm x 53 mm
 • Trọng lượng: 1. 03 KG
Ổ Cứng WD My Cloud Home 6TB WDBVXC0060HWT-SESN
Ổ Cứng WD My Cloud Home 6TB WDBVXC0060HWT-SESN
 • Giá bán: 7.740.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 6TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS
 • Kích thước: 175.5 mm x 140 mm x 53 mm
 • Trọng lượng: 1.11 KG
Ổ Cứng WD My Cloud Home 4TB WDBVXC0040HWT-SESN
Ổ Cứng WD My Cloud Home 4TB WDBVXC0040HWT-SESN
 • Giá bán: 5.220.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 4TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS
 • Kích thước: 175.5 mm x 140 mm x 53 mm
 • Trọng lượng: 1.05 KG
Ổ Cứng WD My Cloud Home 3TB WDBVXC0030HWT-SESN
Ổ Cứng WD My Cloud Home 3TB WDBVXC0030HWT-SESN
 • Giá bán: 4.670.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 3TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS
 • Kích thước: 175.5 mm x 140 mm x 53 mm
 • Trọng lượng: 1.03 KG
Ổ Cứng WD My Cloud Home 2TB WDBVXC0020HWT-SESN
Ổ Cứng WD My Cloud Home 2TB WDBVXC0020HWT-SESN
 • Giá bán: 4.200.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dung lượng: 2TB
 • Kết nối: Mạng Ethernet tốc độ cao, USB 3.0
 • Tương thích: Windows, macOS
 • Kích thước: 175.5 mm x 140 mm x 53 mm
 • Trọng lượng: 0.96 KG
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS220J (2-Bay | Realtek RTD1296 | RAM 512MB | USB 3.2 )
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS220J (2-Bay | Realtek RTD1296 | RAM 512MB | USB 3.2 )
 • Giá bán: 5.200.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 2 ổ cứng
 • Bộ vi xử lý: Realtek RTD129 4 nhân 1,4 GHz
 • RAM: 512MB
 • Cổng mạng: 1 cổng 1GbE RJ-45 | 2 x USB 3.2 gen 1
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS920+ (4-Bay | Celeron J4125 | RAM 4GB | USB 3.2 )
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS920+ (4-Bay | Celeron J4125 | RAM 4GB | USB 3.2 )
 • Giá bán: 14.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 4 ổ cứng Sata và M.2 NVMe
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4125 4 nhân/4 luồng tốc độ lên đến 2.70 GHz
 • RAM: 4GB
 • Cổng mạng: 2 cổng 1GbE RJ-45
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS220+ (2-Bay | Celeron J4025 | RAM 2GB | USB 3.2 )
Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS220+ (2-Bay | Celeron J4025 | RAM 2GB | USB 3.2 )
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 2 ổ cứng
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4025 2 nhân/4 luồng tốc độ lên đến 2.90 GHz
 • RAM: 2GB
 • Cổng mạng: 2 cổng 1GbE RJ-45
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-853DU-RP-4G (2U | 8-Bay | Celeron J4125 | RAM 4GB | 2.5 GbE)
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-853DU-RP-4G (2U | 8-Bay | Celeron J4125 | RAM 4GB | 2.5 GbE)
 • Giá bán: 53.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4125 4 nhân / 4 luồng, tốc độ lên đến 2,7 GHz
 • RAM: 4GB DDR4
 • Bộ nhớ Flash: 4GB
 • Cổng mạng: 2x 2.5 Gigabits
Bộ mở rộng QNAP TR-002 (Chưa có ổ cứng | USB-C)
Bộ mở rộng QNAP TR-002 (Chưa có ổ cứng | USB-C)
 • Giá bán: 4.650.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tối đa 2 ổ cứng HDD / SSD được hỗ trợ
 • Có thể thay thế nóng
 • Kết nối USB Type-C 3.2 thế hệ thứ 2 10Gbps
Bộ mở rộng QNAP TR-004 (4 Khay | USB-C | Chưa có ổ cứng)
Bộ mở rộng QNAP TR-004 (4 Khay | USB-C | Chưa có ổ cứng)
 • Giá bán: 6.330.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tối đa 4 ổ cứng HDD / SSD được hỗ trợ
 • Có thể thay thế nóng
 • Kết nối USB Type-C
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-1673AU-RP-16G (3U | 16-Bay | Ryzen V1500B | 16GB RAM | 2.5GbE LAN)
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-1673AU-RP-16G (3U | 16-Bay | Ryzen V1500B | 16GB RAM | 2.5GbE LAN)
 • Giá bán: 78.000.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ 16 ổ HDD 3.5" và 2 ổ M2 SSD 2280 PCIe Gen 3 (khi mua thêm thiết bị cắm mở rộng)
 • Bộ vi xử lý: AMD Ryzen Embedded V1500B 4 nhân / 8 luồng 2,2 GHz
 • RAM: 16GB DDR4 (1x16GB)
 • Bộ nhớ Flash: 5GB
 • Cổng mạng: 2.5 Gigabits
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-1253DU-RP (2U | 12-Bay | Celeron J4125 | RAM 4GB | 2.5 GbE)
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-1253DU-RP (2U | 12-Bay | Celeron J4125 | RAM 4GB | 2.5 GbE)
 • Giá bán: 54.200.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 12 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4125 4 nhân / 4 luồng, tốc độ lên đến 2,7 GHz
 • RAM: 4GB DDR4
 • Bộ nhớ Flash: 4GB
 • Cổng mạng: 2x 2.5 Gigabits
Thiết bị lưu trữ QNAP TVS-872X-i5-8G (8-Bay | Core i5 | RAM 8GB | 10 GbE | USB 3.2)
Thiết bị lưu trữ QNAP TVS-872X-i5-8G (8-Bay | Core i5 | RAM 8GB | 10 GbE | USB 3.2)
 • Giá bán: 52.460.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: Intel Core i5
 • RAM: 8GB DDR4
 • Bộ nhớ Flash: 5GB
 • Cổng mạng: 10 Gigabits
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-473A-8G (4-Bay | Ryzen V1500B | RAM 8GB | M.2 PCIe Gen3 | 2.5 GbE | USB 3.2)
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-473A-8G (4-Bay | Ryzen V1500B | RAM 8GB | M.2 PCIe Gen3 | 2.5 GbE | USB 3.2)
 • Giá bán: 23.890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: AMD Ryzen V1500B
 • RAM: 8GB DDR4
 • Bộ nhớ Flash: 5GB
 • Cổng mạng: 2.5 Gigabits
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-653D-8G (6-Bay | Celeron J4125 | RAM 8GB | M.2 PCIe | 2.5 GbE | USB 3.2)
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-653D-8G (6-Bay | Celeron J4125 | RAM 8GB | M.2 PCIe | 2.5 GbE | USB 3.2)
 • Giá bán: 24.490.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4125 4 nhân / 4 luồng, tốc độ lên đến 2,7 GHz
 • RAM: 8GB DDR4
 • Bộ nhớ Flash: 4GB
 • Cổng mạng: 2.5 Gigabits
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-453D-8G (4-Bay | Celeron J4125 | RAM 8GB | M.2 PCIe | 2.5 GbE | USB 3.2)
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-453D-8G (4-Bay | Celeron J4125 | RAM 8GB | M.2 PCIe | 2.5 GbE | USB 3.2)
 • Giá bán: 17.770.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4125 4 nhân / 4 luồng, tốc độ lên đến 2,7 GHz
 • RAM: 8GB DDR4
 • Bộ nhớ Flash: 4GB
 • Cổng mạng: 2.5 Gigabits
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-253D-4G (2-Bay | Celeron J4125 | RAM 4GB | 2.5 GbE | USB 3.2)
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-253D-4G (2-Bay | Celeron J4125 | RAM 4GB | 2.5 GbE | USB 3.2)
 • Giá bán: 11.470.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4125 4 nhân / 4 luồng, tốc độ lên đến 2,7 GHz
 • RAM: 4GB
 • Bộ nhớ Flash: 4GB
 • Cổng mạng: 2.5 Gigabits
NAS QNAP TS-451D2-4G (4-Bay | Celeron J4025 | RAM 4GB | USB 3.2 | HDMI)
NAS QNAP TS-451D2-4G (4-Bay | Celeron J4025 | RAM 4GB | USB 3.2 | HDMI)
 • Giá bán: 14.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4025 2 nhân / 2 luồng, tốc độ lên đến 2,9 GHz
 • RAM: 4GB DDR4
 • Bộ nhớ Flash: 4GB
 • Cổng mạng: Gigabits
 • USB 3.2 Gen 1
 • HDMI 2.0
NAS QNAP TS-251D-4G (2-Bay | Celeron J4025 | RAM 4GB | USB 3.2 | HDMI)
NAS QNAP TS-251D-4G (2-Bay | Celeron J4025 | RAM 4GB | USB 3.2 | HDMI)
 • Giá bán: 10.690.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hỗ trợ: 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
 • Bộ vi xử lý: Intel Celeron J4025 2 nhân / 2 luồng, tốc độ lên đến 2,9 GHz
 • RAM: 4GB
 • Bộ nhớ Flash: 4GB
 • Cổng mạng: Gigabits