linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

XTREND

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Tổng 22 sản phẩm

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 2TB M100

Mã SP: HDSX018

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 2TB M100
5.800.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 2TB M100
 • Giá bán: 5.800.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe 
 • Dung lượng: 2TB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <800TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB M100

Mã SP: HDSX017

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB M100
2.800.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB M100
 • Giá bán: 2.800.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe 
 • Dung lượng: 1TB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <600TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 128GB N100Pro

Mã SP: HDSX009

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 128GB N100Pro
830.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 128GB N100Pro
 • Giá bán: 830.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ đọc: 2130MB/s
 • Tốc độ ghi: 1720MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <100TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 256GB M100

Mã SP: HDSX015

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 256GB M100
890.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 256GB M100
 • Giá bán: 890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe 
 • Dung lượng: 256GB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <300TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 256GB N100Pro

Mã SP: HDSX011

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 256GB N100Pro
1.060.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 256GB N100Pro
 • Giá bán: 1.060.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe
 • Dung lượng: 256GB
 • Tốc độ đọc: 2130MB/s
 • Tốc độ ghi: 1720MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <100TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 250GB N150Pro

Mã SP: HDSX003

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 250GB N150Pro
1.420.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 250GB N150Pro
 • Giá bán: 1.420.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe
 • Dung lượng: 250GB
 • Tốc độ đọc: 3500MB/s
 • Tốc độ ghi: 3000MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <100TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 512GB N100Pro

Mã SP: HDSX013

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 512GB N100Pro
1.760.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 512GB N100Pro
 • Giá bán: 1.760.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe
 • Dung lượng: 512GB
 • Tốc độ đọc: 2130MB/s
 • Tốc độ ghi: 1720MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <500TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 2TB S100

Mã SP: HDSX010

Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 2TB S100
5.580.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 2TB S100
 • Giá bán: 5.580.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: SATA 3 6GB
 • Dung lượng: 2TB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): 500TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 500GB N150Pro

Mã SP: HDSX002

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 500GB N150Pro
2.250.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 500GB N150Pro
 • Giá bán: 2.250.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe 
 • Dung lượng: 500GB
 • Tốc độ đọc: 3500MB/s
 • Tốc độ ghi: 3000MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <700TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 128GB S100

Mã SP: HDSX001

Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 128GB S100
630.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 128GB S100
 • Giá bán: 630.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: SATA 3 6GB
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <100TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 512GB M100

Mã SP: HDSX016

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 512GB M100
1.550.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 512GB M100
 • Giá bán: 1.550.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe 
 • Dung lượng: 512GB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <200TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 1TB S100

Mã SP: HDSX008

Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 1TB S100
2.690.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 1TB S100
 • Giá bán: 2.690.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: SATA 3 6GB
 • Dung lượng: 1TB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <500TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 2TB N150Pro

Mã SP: HDSX007

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 2TB N150Pro
8.500.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 2TB N150Pro
 • Giá bán: 8.500.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe
 • Dung lượng: 2TBGB
 • Tốc độ đọc: 3500MB/s
 • Tốc độ ghi: 3000MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <700TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB N150Pro

Mã SP: HDSX005

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB N150Pro
3.990.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB N150Pro
 • Giá bán: 3.990.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe
 • Dung lượng: 1TBGB
 • Tốc độ đọc: 3500MB/s
 • Tốc độ ghi: 3000MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <600TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 256GB S100

Mã SP: HDSX004

Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 256GB S100
890.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 256GB S100
 • Giá bán: 890.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: SATA 3 6GB
 • Dung lượng: 256GB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <300TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 512GB S100

Mã SP: HDSX006

Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 512GB S100
1.450.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM 2.5" 512GB S100
 • Giá bán: 1.450.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: SATA 3 6GB
 • Dung lượng: 512GB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <300TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB N100Pro

Mã SP: HDSX014

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB N100Pro
3.080.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 1TB N100Pro
 • Giá bán: 3.080.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe
 • Dung lượng: 1TB
 • Tốc độ đọc: 2130MB/s
 • Tốc độ ghi: 1720MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <600TB
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 128GB M100

Mã SP: HDSX012

Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 128GB M100
490.000đ
Liên hệ
Ổ cứng SSD XTREND TRM M2 128GB M100
 • Giá bán: 490.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn giao tiếp: M.2 NVMe PCIe 
 • Dung lượng: 128GB
 • Tốc độ đọc: 560MB/s
 • Tốc độ ghi: 520MB/s
 • Tuổi thọ bộ nhớ (TBW): <100TB
RAM Desktop XTREND TRM Essential 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
RAM Desktop XTREND TRM Essential 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Loại RAM: Non-ECC
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus xử lý: 3200MHz
 • Đèn nền: Không
RAM Desktop XTREND TRM Essential 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
RAM Desktop XTREND TRM Essential 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Loại RAM: Non-ECC
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus xử lý: 2666MHz
 • Đèn nền: Không
RAM Desktop XTREND TRM Esential 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
RAM Desktop XTREND TRM Esential 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Loại RAM: Non-ECC
 • Dung lượng: 16GB
 • Bus xử lý: 3200MHz
 • Đèn nền: Không
RAM Desktop XTREND TRM Corbine 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
RAM Desktop XTREND TRM Corbine 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn RAM: DDR4
 • Loại RAM: Non-ECC
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus xử lý: 2666MHz
 • Đèn nền: Không