linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

SUPER FLOWER

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Tổng 19 sản phẩm

-4% Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1000W 80 Plus Titanium

Mã SP: PWSF003

Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1000W 80 Plus Titanium
6.750.000đ 6.990.000đ
Liên hệ
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1000W 80 Plus Titanium
 • Giá bán: 6.750.000đ
 • Giá bán niêm yết 6.990.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Titanium
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Titanium
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1000W
-9% Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 750W 80 Plus Gold

Mã SP: PWSF010

Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 750W 80 Plus Gold
2.690.000đ 2.949.000đ
Liên hệ
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 750W 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.690.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.949.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 750W
-17% Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 850W 80 Plus Gold (White)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 850W 80 Plus Gold (White)
 • Giá bán: 2.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 3.590.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum SE 1200W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum SE 1200W 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 6.050.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Platinum
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1200W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W 80 Plus Gold (Black)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W 80 Plus Gold (Black)
 • Giá bán: 3.150.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 750W
Nguồn máy tính Super Flower Bronze King ECO 500W 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính Super Flower Bronze King ECO 500W 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.235.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: King ECO
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 500W
Nguồn máy tính Super Flower Bronze King ECO 600W 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính Super Flower Bronze King ECO 600W 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.499.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: King ECO
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 600W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 650W 80 Plus Gold
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 650W 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.040.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 850W 80 Plus Gold
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 850W 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.850.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 550W 80 Plus Gold (Black)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 550W 80 Plus Gold (Black)
 • Giá bán: 2.400.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 550W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 650W 80 Plus Gold (Black)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 650W 80 Plus Gold (Black)
 • Giá bán: 2.620.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 650W 80 Plus Gold (White)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 650W 80 Plus Gold (White)
 • Giá bán: 2.600.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W 80 Plus Gold (White)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W 80 Plus Gold (White)
 • Giá bán: 3.150.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 750W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 850W 80 Plus Gold (Black)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 850W 80 Plus Gold (Black)
 • Giá bán: 3.500.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum SE 1000W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum SE 1000W 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 4.550.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Platinum
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1000W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum 1600W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum 1600W 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 8.900.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Platinum
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1600W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum 2000W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum 2000W 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 11.400.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Platinum
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 2000W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1600W 80 Plus Titanium
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1600W 80 Plus Titanium
 • Giá bán: 9.999.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Titanium
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Titanium
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1600W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 550W 80 Plus Gold (White)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 550W 80 Plus Gold (White)
 • Giá bán: 2.400.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 550W