Tin khuyến mãi Tin tức công nghệ Tuyển dụng
linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

SUPER FLOWER

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Tổng 19 sản phẩm

Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W 80 Plus Gold (Black)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W 80 Plus Gold (Black)
 • Giá bán: 3.150.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 750W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum SE 1200W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum SE 1200W 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 6.050.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Platinum
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1200W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1600W 80 Plus Titanium
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1600W 80 Plus Titanium
 • Giá bán: 9.999.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Titanium
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Titanium
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1600W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1000W 80 Plus Titanium
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Titanium 1000W 80 Plus Titanium
 • Giá bán: 6.750.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Titanium
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Titanium
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1000W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum 2000W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum 2000W 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 11.400.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Platinum
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 2000W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum 1600W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum 1600W 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 8.900.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Platinum
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1600W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum SE 1000W 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính Super Flower Leadex Platinum SE 1000W 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 4.550.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex Platinum
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1000W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 850W 80 Plus Gold (White)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 850W 80 Plus Gold (White)
 • Giá bán: 2.990.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 850W 80 Plus Gold (Black)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 850W 80 Plus Gold (Black)
 • Giá bán: 3.500.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W 80 Plus Gold (White)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 750W 80 Plus Gold (White)
 • Giá bán: 3.150.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 750W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 550W 80 Plus Gold (White)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 550W 80 Plus Gold (White)
 • Giá bán: 2.400.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 550W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 650W 80 Plus Gold (White)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 650W 80 Plus Gold (White)
 • Giá bán: 2.600.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 650W 80 Plus Gold (Black)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 650W 80 Plus Gold (Black)
 • Giá bán: 2.620.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 550W 80 Plus Gold (Black)
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold ARGB 550W 80 Plus Gold (Black)
 • Giá bán: 2.400.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 550W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 850W 80 Plus Gold
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 850W 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.850.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 750W 80 Plus Gold
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 750W 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.690.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 750W
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 650W 80 Plus Gold
Nguồn máy tính Super Flower Leadex III Gold 650W 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.040.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: Leadex III
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.2
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold 
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính Super Flower Bronze King ECO 600W 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính Super Flower Bronze King ECO 600W 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.499.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: King ECO
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 600W
Nguồn máy tính Super Flower Bronze King ECO 500W 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính Super Flower Bronze King ECO 500W 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.235.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: King ECO
 • Chuẩn nguồn: ATX12V V2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 500W

CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN HN

CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN HCM