linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

NANOLEAF

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Tổng 9 sản phẩm

-7% Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Hexagons - Expansion Pack (3 pieces)

Mã SP: TTDE003

Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Hexagons - Expansion Pack (3 pieces)
1.990.000đ 2.130.000đ
Liên hệ
Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Hexagons - Expansion Pack (3 pieces)
 • Giá bán: 1.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.130.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Triangles - Smarter Kit (9 pieces)
Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Triangles - Smarter Kit (9 pieces)
 • Giá bán: 5.492.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Đèn thông minh Nanoleaf Canvas - Smarter Kit (9 pieces)
Đèn thông minh Nanoleaf Canvas - Smarter Kit (9 pieces)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Đèn thông minh Nanoleaf Canvas - Expansion Pack (4 pieces)
Đèn thông minh Nanoleaf Canvas - Expansion Pack (4 pieces)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Mini Triangles - Smarter Kit (5 pieces)
Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Mini Triangles - Smarter Kit (5 pieces)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Mini Triangles - Expansion Pack (10 pieces)
Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Mini Triangles - Expansion Pack (10 pieces)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Bộ điều khiển Nanoleaf Remote

Mã SP: TTDE005

Bộ điều khiển Nanoleaf Remote
Liên hệ
Liên hệ
Bộ điều khiển Nanoleaf Remote
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Triangles - Expansion Pack (3 pieces)
Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Triangles - Expansion Pack (3 pieces)
 • Giá bán: 1.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Hexagons - Smarter Kit (9 pieces)
Đèn thông minh Nanoleaf Shapes Hexagons - Smarter Kit (9 pieces)
 • Giá bán: 5.790.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm