linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thông tin và sản phẩm của hãng Keychron

Danh mục

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Tổng 41 sản phẩm

-48% Bàn phím cơ Keychron K3 - White Backlight (Brown Switch)

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K3 - White Backlight (Brown Switch)
1.350.000đ 2.580.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K3 - White Backlight (Brown Switch)
 • Giá bán: 1.350.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.580.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron LowProfile Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Trắng
 • Đèn nền: LED Trắng
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Brown Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Brown Switch
2.590.000đ 3.050.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Brown Switch
 • Giá bán: 2.590.000đ
 • Giá bán niêm yết 3.050.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 100%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Đen xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Blue Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Blue Switch
2.590.000đ 3.050.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Blue Switch
 • Giá bán: 2.590.000đ
 • Giá bán niêm yết 3.050.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 100%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Đen xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Red Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Red Switch
2.590.000đ 3.050.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K10 - Gateron Red Switch
 • Giá bán: 2.590.000đ
 • Giá bán niêm yết 3.050.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 100%
 • Switch: Gateron Red Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Đen xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Blue Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Blue Switch
2.290.000đ 2.699.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Blue Switch
 • Giá bán: 2.290.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.699.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Red Switch (Non-LED)

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Red Switch (Non-LED)
1.790.000đ 2.100.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Red Switch (Non-LED)
 • Giá bán: 1.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.100.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím:  65%
 • Switch: Gateron Red Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Trắng xám
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Blue Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Blue Switch
2.190.000đ 2.550.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Blue Switch
 • Giá bán: 2.190.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.550.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Low Profile Optical Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Brown Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Brown Switch
2.190.000đ 2.550.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Brown Switch
 • Giá bán: 2.190.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.550.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Low Profile Optical Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Red Switch (LED Đơn)
Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Red Switch (LED Đơn)
 • Giá bán: 2.190.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.550.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Low Profile Optical Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Blue Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Blue Switch
2.190.000đ 2.550.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Blue Switch
 • Giá bán: 2.190.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.550.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Low Profile Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Brown Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Brown Switch
2.190.000đ 2.550.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Brown Switch
 • Giá bán: 2.190.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.550.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Low Profile Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Red Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Red Switch
2.190.000đ 2.550.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Red Switch
 • Giá bán: 2.190.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.550.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Low Profile Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Red Switch (LED đơn)
Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Red Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 2.090.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.450.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Low Profile Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Brown Switch (LED đơn)
Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Brown Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 2.090.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.450.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Low Profile Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Blue Switch (LED đơn)
Bàn phím cơ Keychron K1v4 - Gateron Low Profile Blue Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 2.090.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.450.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Low Profile Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Blue Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Blue Switch
2.090.000đ 2.450.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Blue Switch
 • Giá bán: 2.090.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.450.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Red Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Red Switch
2.090.000đ 2.450.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Red Switch
 • Giá bán: 2.090.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.450.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Gateron Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Blue Switch (LED Đơn)

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Blue Switch (LED Đơn)
1.850.000đ 2.200.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Blue Switch (LED Đơn)
 • Giá bán: 1.850.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.200.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 96%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Brown Switch (LED Đơn)

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Brown Switch (LED Đơn)
1.850.000đ 2.200.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Brown Switch (LED Đơn)
 • Giá bán: 1.850.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.200.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 96%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Blue Switch

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Blue Switch
1.790.000đ 2.100.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Blue Switch
 • Giá bán: 1.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.100.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 65%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Đen xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Blue Switch (LED đơn)

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Blue Switch (LED đơn)
1.790.000đ 2.100.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Blue Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 1.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.100.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Brown Switch (LED đơn)

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Brown Switch (LED đơn)
1.690.000đ 2.000.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Brown Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 1.690.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.000.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Red Switch (LED đơn)

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Red Switch (LED đơn)
1.690.000đ 2.000.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Red Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 1.690.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.000.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Gateron Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Blue Switch (LED đơn)

Mã SP: 0

Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Blue Switch (LED đơn)
1.690.000đ 2.000.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Blue Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 1.690.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.000.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Brown Switch

Mã SP:

Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Brown Switch
1.890.000đ 2.200.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Brown Switch
 • Giá bán: 1.890.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.200.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 65%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Đen xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-33% Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Brown Switch (Non LED)

Mã SP: KBKC004

Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Brown Switch (Non LED)
1.490.000đ 2.200.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Brown Switch (Non LED)
 • Giá bán: 1.490.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.200.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 65%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Trắng xám
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-33% Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Blue Switch (Non LED)

Mã SP: KBKC005

Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Blue Switch (Non LED)
1.490.000đ 2.200.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Blue Switch (Non LED)
 • Giá bán: 1.490.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.200.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 65%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Trắng xám
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Red Switch

Mã SP: BKKC007

Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Red Switch
1.790.000đ 2.100.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K6 - Gateron Red Switch
 • Giá bán: 1.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.100.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 65%
 • Switch: Gateron Red Switch
 • Keycap: PBT 
 • Màu sắc: Đen xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Red Switch (LED đơn)

Mã SP: BKKC008

Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Red Switch (LED đơn)
1.790.000đ 2.100.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Red Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 1.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.100.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Brown Switch (LED đơn)
Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Brown Switch (LED đơn)
 • Giá bán: 1.790.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.100.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn sắc
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-23% Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Red Switch

Mã SP: KBKC001

Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Red Switch
2.090.000đ 2.690.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Red Switch
 • Giá bán: 2.090.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.690.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 96%
 • Switch: Gateron Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-38% Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Blue Switch

Mã SP: KBKC002

Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Blue Switch
1.690.000đ 2.690.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Blue Switch
 • Giá bán: 1.690.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.690.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 96%
 • Switch: Gateron Blue Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Brown Switch

Mã SP: KBKC003

Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Brown Switch
2.289.000đ 2.690.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K4v2 - Gateron Brown Switch
 • Giá bán: 2.289.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.690.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 96%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Brown Switch

Mã SP: KBKC011

Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Brown Switch
2.289.000đ 2.690.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Brown Switch
 • Giá bán: 2.289.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.690.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Red Switch

Mã SP: KBKC013

Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Red Switch
2.289.000đ 2.690.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K8 - Gateron Red Switch
 • Giá bán: 2.289.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.690.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K3 - Gateron LowProfile Brown Switch

Mã SP: KBKC014

Bàn phím cơ Keychron K3 - Gateron LowProfile Brown Switch
2.189.000đ 2.580.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K3 - Gateron LowProfile Brown Switch
 • Giá bán: 2.189.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.580.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron LowProfile Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-19% Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Brown Switch

Mã SP: KBKC009

Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Brown Switch
1.990.000đ 2.450.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K2v2 - Gateron Brown Switch
 • Giá bán: 1.990.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.450.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Gateron Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-15% Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Red Switch

Mã SP: KBKC016

Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Red Switch
2.189.000đ 2.570.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K3v2 - Low Profile Optical Red Switch
 • Giá bán: 2.189.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.570.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 75%
 • Switch: Low Profile Optical Red Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
-16% Bàn phím cơ Keychron K1v5 - Gateron Low Profile Brown Switch

Mã SP: KBKC018

Bàn phím cơ Keychron K1v5 - Gateron Low Profile Brown Switch
2.289.000đ 2.699.000đ
Liên hệ
Bàn phím cơ Keychron K1v5 - Gateron Low Profile Brown Switch
 • Giá bán: 2.289.000đ
 • Giá bán niêm yết 2.699.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron Low Profile Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED RGB
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C) 
Bàn phím cơ Keychron K3 - Gateron LowProfile Brown Switch (LED Đơn)
Bàn phím cơ Keychron K3 - Gateron LowProfile Brown Switch (LED Đơn)
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Chuẩn bàn phím: 80%
 • Switch: Gateron LowProfile Brown Switch
 • Keycap: ABS
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Đèn nền: LED đơn
 • Kết nối: Không dây/có dây (Bluetooth / USB type C)
1 2
Keychron được thành lập vào năm 2017 bởi một nhóm những người đam mê bàn ​​phím có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất bàn phím. Nhóm bao gồm các nhà thiết kế, nhà tiếp thị và chuyên gia sản xuất. Các thành viên cốt lõi trong nhóm của họ, Will Ye có 9 năm kinh nghiệm trong sản xuất bàn phím và các lĩnh vực kinh doanh liên quan và Sven Zhu có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp. Họ đã cống hiến hết mình để tạo ra những bàn phím cơ học tinh vi nhất với thiết kế tối giản. Họ được đăng ký là Siki Eagle Sarl ở 1, Esplanade Miriam Makeba, 69100 Villeurbanne, Pháp. Địa chỉ công ty ở 13 / F, Prosper Commercial Bldg., 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong.