linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

iMin

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Tổng 35 sản phẩm

Máy bán hàng POS Android iMin K2-201 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin K2-201 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 9.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6", 1920*1080 Touch screen
 • Kết nối có dây : Type A*4, Micro USB*1, Earphone*1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin K1-101 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin K1-101 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 18.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 21.5", 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : Type A*4, Micro USB*1, TF Card*1, Earphone*1, HDMI*1
Máy bán hàng POS Android iMin S1-701 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin S1-701 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 58.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+64GB
 • Màn Hình: 21.5", 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : TF Card*1, Type_A*4, MicroUSB*1, Earphone*1, HDMI*1
Máy bán hàng POS Android iMin S1-701 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin S1-701 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 39.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 21.5", 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : TF Card*1, Type_A*4, Micro USB*1, Earphone*1, HDMI*1
Máy bán hàng POS Android iMin M2 Max (Dual*A75 + Hexa*A55 | 2GB+16GB | Android 11 Go)
Máy bán hàng POS Android iMin M2 Max (Dual*A75 + Hexa*A55 | 2GB+16GB | Android 11 Go)
 • Giá bán: 6.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 11 Go
 • Vi xử lý: 8-Core, Dual*A75 and Hexa*A55, 1.8GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 8", 800*1280 Touch screen
 • Kết nối có dây : Nano SIM*2, Type-C*1, Type-A*1
Máy bán hàng POS Android iMin M2 Pro (Dual*A75 + Hexa*A55 | 2GB+16GB | Android 11 Go)
Máy bán hàng POS Android iMin M2 Pro (Dual*A75 + Hexa*A55 | 2GB+16GB | Android 11 Go)
 • Giá bán: 7.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 11 Go
 • Vi xử lý: 8-Core, Dual*A75 and Hexa*A55, 1.8GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 5.5", 720*1280 Touch screen
 • Kết nối có dây : Micro SIM*1, Type-C*1, Earphone *1, TF Card*1, Pogo 6pin*1
Máy bán hàng POS Android iMin D1 Pro (Dual*A75 + Hexa*A55 | 4GB+16GB | Android 11 Go)
Máy bán hàng POS Android iMin D1 Pro (Dual*A75 + Hexa*A55 | 4GB+16GB | Android 11 Go)
 • Giá bán: 13.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 11 Go
 • Vi xử lý: 8-Core, Dual*A75 and Hexa*A55, 1.8GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+16GB
 • Màn Hình: 13.3", 1920*1080 Touch screen and 2.4" LED Screen
 • Kết nối có dây : Nano SIM*2, Type-C*1, Type-A*4, RJ12*1, RJ45*1
Máy bán hàng POS Android iMin D1 (Dual*A75 + Hexa*A55 | 2GB+16GB | Android 11 Go)
Máy bán hàng POS Android iMin D1 (Dual*A75 + Hexa*A55 | 2GB+16GB | Android 11 Go)
 • Giá bán: 9.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 11 Go
 • Vi xử lý: 8-Core, Dual*A75 and Hexa*A55, 1.8GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 10.1", 800*1280 Touch screen and 2.4" LED Screen
 • Kết nối có dây : Nano SIM*2, Type-C*1, Type-A*2, RJ12*1, RJ45*1
Máy bán hàng POS Android iMin M2-203 (Quad*Cortex-A35 | 1GB+8GB | Android 8.1)
Máy bán hàng POS Android iMin M2-203 (Quad*Cortex-A35 | 1GB+8GB | Android 8.1)
 • Giá bán: 5.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 8.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A35, 1.3GHz
 • Bộ nhớ: 1GB+8GB
 • Màn Hình: 5.5", 720*1280 Touch screen
 • Kết nối có dây : Micro SIM*1, Type-C*1, Earphone *1, TF Card*1, Pogo 6pin*1
Máy bán hàng POS Android iMin M2-202 (Quad*Cortex-A35 | 2GB+16GB | Android 8.1)
Máy bán hàng POS Android iMin M2-202 (Quad*Cortex-A35 | 2GB+16GB | Android 8.1)
 • Giá bán: 5.290.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 8.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A35, 1.3GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 5.5", 720*1280 Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-C*1, Earphone *1, TF Card*1, Pogo 6pin*1
Máy bán hàng POS Android iMin M2-202 (Quad*Cortex-A35 | 1GB+8GB | Android 8.1)
Máy bán hàng POS Android iMin M2-202 (Quad*Cortex-A35 | 1GB+8GB | Android 8.1)
 • Giá bán: 4.290.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 8.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A35, 1.3GHz
 • Bộ nhớ: 1GB+8GB
 • Màn Hình: 5.5", 720*1280 Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-C*1, Earphone *1, TF Card*1, Pogo 6pin*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 Dual Touch screen (Dual*Cortex-A72 | 4GB+64GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 Dual Touch screen (Dual*Cortex-A72 | 4GB+64GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 28.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 6-Core, Dual*Cortex A72 + Quad*Cortex-A53, 1.8GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+64GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD + 15.6" 1920x1080 FHD Dual Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 Dual Touch screen (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 Dual Touch screen (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 26.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+64GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD + 15.6" 1920x1080 FHD Dual Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 23.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+64GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen + 15.6" 1920x1080 FHD
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 20.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen + 15.6" 1920x1080 FHD
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-505 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 18.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen + 15.6" 1920x1080 FHD
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-504 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-504 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 21.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+64GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen+10.1" 800x1280
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-504 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-504 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 18.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen+10.1" 800x1280
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-504 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-504 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 16.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen+10.1" 800x1280
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-503 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-503 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 18.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+64GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-503 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-503 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 15.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D4-503 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D4-503 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 13.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D3-506 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D3-506 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 18.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen+15.6" 1920x1080 FHD
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D3-506 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D3-506 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 16.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+64GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen+15.6" 1920x1080 FHD
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D3-506 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D3-506 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 14.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen+15.6" 1920x1080 FHD
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D3-505 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D3-505 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 14.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen + 10.1" 800x1280
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D3-505 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D3-505 (Quad*Cortex-A17 | 2GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 11.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen + 10.1" 800x1280
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D3-504 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D3-504 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+64GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 14.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+64GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D3-504 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
Máy bán hàng POS Android iMin D3-504 (Quad*Cortex-A17 | 4GB+16GB | Android 7.1)
 • Giá bán: 11.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 4GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D3-504

Mã SP: 0

Máy bán hàng POS Android iMin D3-504
9.990.000đ
Còn hàng
Máy bán hàng POS Android iMin D3-504
 • Giá bán: 9.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây : Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D2-402 (New)

Mã SP: 0

Máy bán hàng POS Android iMin D2-402 (New)
6.990.000đ
Còn hàng
Máy bán hàng POS Android iMin D2-402 (New)
 • Giá bán: 6.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 11
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A55, 1.8GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 10.1" 800x1280 Touch screen
 • Kết nối có dây :Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D2-402

Mã SP: 0

Máy bán hàng POS Android iMin D2-402
5.290.000đ
Còn hàng
Máy bán hàng POS Android iMin D2-402
 • Giá bán: 5.290.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 8-Core, Octa*Cortex-A53, 1.5GHz
 • Bộ nhớ: 1GB+8GB
 • Màn Hình: 10.1" 800x1280 Touch screen
 • Kết nối có dây :Type-A*4, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D1w-703

Mã SP: 0

Máy bán hàng POS Android iMin D1w-703
28.990.000đ
Còn hàng
Máy bán hàng POS Android iMin D1w-703
 • Giá bán: 28.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 2 màn hình 15.6" 1920x1080 FHD
 • Kết nối có dây :Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D1w-702

Mã SP: 0

Máy bán hàng POS Android iMin D1w-702
26.990.000đ
Còn hàng
Máy bán hàng POS Android iMin D1w-702
 • Giá bán: 26.990.000đ
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 2 màn hình 15.6" + 10.1" 1920x1080 FHD
 • Kết nối có dây :Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1
Máy bán hàng POS Android iMin D1w-701

Mã SP: 0

Máy bán hàng POS Android iMin D1w-701
23.990.000đ
Còn hàng
Máy bán hàng POS Android iMin D1w-701
 • Giá bán: 23.990.000đ
 • Bảo hành: 24 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Hệ điều hành: Android 7.1
 • Vi xử lý: 4-Core, Quad*Cortex-A17, 1.6GHz
 • Bộ nhớ: 2GB+16GB
 • Màn Hình: 15.6" 1920x1080 FHD Touch screen
 • Kết nối có dây :Type-A*5, Micro USB*1, Earphone *1, TF Card*1