linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh sách sản phẩm của hãng FSP

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Tổng 37 sản phẩm

Nguồn FSP Power Supply Model HPT2-1200M/PPA12A1002 1200W (80 Plus Platinum | Màu đen)
Nguồn FSP Power Supply Model HPT2-1200M/PPA12A1002 1200W (80 Plus Platinum | Màu đen)
 • Giá bán: 4.290.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1200W
-22% Nguồn máy tính FSP HYDRO PTM Series HPT2-750 Active PFC 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính FSP HYDRO PTM Series HPT2-750 Active PFC 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 2.900.000đ
 • Giá bán niêm yết 3.690.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO PTM Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 750W
-5% Nguồn máy tính FSP HEXA 85 Series Model HA650 Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP HEXA 85 Series Model HA650 Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.500.000đ
 • Giá bán niêm yết 1.569.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HEXA 85 Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính FSP Power Supply DAGGER PRO Series Model SDA2-650
Nguồn máy tính FSP Power Supply DAGGER PRO Series Model SDA2-650
 • Giá bán: 2.420.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: SDA2-650
 • Chuẩn nguồn: SFX
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính FSP HYDRO G Series Model HG850 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO G Series Model HG850 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 3.050.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO G Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính FSP HYDRO PTM Series HPT750M Active PFC 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính FSP HYDRO PTM Series HPT750M Active PFC 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 3.399.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO PTM Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 750W
Nguồn máy tính FSP 1000-50AAG 80 Plus Gold

Mã SP: PWFS003

Nguồn máy tính FSP 1000-50AAG 80 Plus Gold
2.750.000đ
Liên hệ
Nguồn máy tính FSP 1000-50AAG 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.750.000đ
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: PSP 1000-50AAG
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Bạc
 • Công suất: 1000W
Nguồn máy tính FSP AURUM PT Series PT 1000FM Active PFC 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính FSP AURUM PT Series PT 1000FM Active PFC 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 4.550.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: AURUM PT Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1000W
Nguồn máy tính FSP FlexGURU Series Model FSP250-50FGBBI Active PFC 80 Plus
Nguồn máy tính FSP FlexGURU Series Model FSP250-50FGBBI Active PFC 80 Plus
 • Giá bán: 1.300.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: FlexGURU Series
 • Chuẩn nguồn: Flex ATX
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Certified
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 250W
Nguồn máy tính FSP HYDRO G PRO Series Model HG2-1000 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO G PRO Series Model HG2-1000 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 3.650.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO G PRO Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1000W
Nguồn máy tính FSP HYDRO G PRO Series Model HG2-850 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO G PRO Series Model HG2-850 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 3.020.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO G PRO Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính FSP HYDRO G Series Model HG750 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO G Series Model HG750 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.650.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO G Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 750W
Nguồn máy tính FSP HYDRO PTM+ Series 1200W Active PFC 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính FSP HYDRO PTM+ Series 1200W Active PFC 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 10.950.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: AURUM PT Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1200W
-14% Nguồn máy tính FSP HYDRO Series Model HD500 Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP HYDRO Series Model HD500 Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.300.000đ
 • Giá bán niêm yết 1.499.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 500W
-13% Nguồn máy tính FSP HYDRO Series Model HD600 Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP HYDRO Series Model HD600 Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.400.000đ
 • Giá bán niêm yết 1.599.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO Series
 • Chuẩn nguồn: ATX
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 600W
-5% Nguồn máy tính FSP HYDRO Series Model HD700 Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP HYDRO Series Model HD700 Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.715.000đ
 • Giá bán niêm yết 1.799.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 700W
Nguồn máy tính FSP HYDRO X Series HGX450 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO X Series HGX450 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.000.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO X Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 450W
-12% Nguồn máy tính FSP HYN Series HYN500ATX Active PFC

Mã SP: PWFS023

Nguồn máy tính FSP HYN Series HYN500ATX Active PFC
800.000đ 899.000đ
Liên hệ
Nguồn máy tính FSP HYN Series HYN500ATX Active PFC
 • Giá bán: 800.000đ
 • Giá bán niêm yết 899.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYN Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Không
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 450W
-17% Nguồn máy tính FSP HYPER K Series HP500 Active PFC 80 Plus Standard
Nguồn máy tính FSP HYPER K Series HP500 Active PFC 80 Plus Standard
 • Giá bán: 950.000đ
 • Giá bán niêm yết 1.139.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYPER K Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Standard
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 500W
Nguồn máy tính FSP HYPER M85+ Series Model HA550M Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP HYPER M85+ Series Model HA550M Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.310.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYPER M85+ Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 550W
-7% Nguồn máy tính FSP HYPER Series Model HP500 Active PFC 80 Plus Standard
Nguồn máy tính FSP HYPER Series Model HP500 Active PFC 80 Plus Standard
 • Giá bán: 1.220.000đ
 • Giá bán niêm yết 1.299.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYPER Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Standard
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 500W
Nguồn máy tính FSP TWINS Series FSP500 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP TWINS Series FSP500 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 6.999.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: TWINS Series
 • Chuẩn nguồn: PS2 ATX Redundant
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 500W
Nguồn máy tính FSP SFX PRO Series Model FSP450-50SAC Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP SFX PRO Series Model FSP450-50SAC Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.350.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: SFX PRO Series
 • Chuẩn nguồn: SFX12V v3.3
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 450W
Nguồn máy tính FSP HYPER M85+ Series Model HA650M Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP HYPER M85+ Series Model HA650M Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.700.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYPER M85+ Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính FSP HYPER K Series HP600 Active PFC 80 Plus Standard
Nguồn máy tính FSP HYPER K Series HP600 Active PFC 80 Plus Standard
 • Giá bán: 999.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYPER K Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Standard
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 600W
Nguồn máy tính FSP HYN Series HYN550ATX Active PFC
Nguồn máy tính FSP HYN Series HYN550ATX Active PFC
 • Giá bán: 750.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYN Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Không
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 500W
Nguồn máy tính FSP HYN Series HYN450ATX Active PFC
Nguồn máy tính FSP HYN Series HYN450ATX Active PFC
 • Giá bán: 680.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYN Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Không
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 400W
Nguồn máy tính FSP HYDRO-GE Series Model HGE650 White Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO-GE Series Model HGE650 White Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: Liên hệ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO-GE Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Trắng
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính FSP HYDRO-GE Series Model HGE650 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO-GE Series Model HGE650 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.290.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO-GE Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính FSP HYDRO X Series HGX650 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO X Series HGX650 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.500.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO X Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 650W
Nguồn máy tính FSP HYDRO X Series HGX550 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP HYDRO X Series HGX550 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.100.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO X Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 550W
Nguồn máy tính FSP HYDRO PTM+ Series 850W Active PFC 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính FSP HYDRO PTM+ Series 850W Active PFC 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 6.810.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HYDRO PTM+ Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 850W
Nguồn máy tính FSP HEXA 85+ Series Model HA550 Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP HEXA 85+ Series Model HA550 Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.400.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HEXA 85+ Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 550W
Nguồn máy tính FSP HEXA 85+ Series Model HA450 Active PFC 80 Plus Bronze
Nguồn máy tính FSP HEXA 85+ Series Model HA450 Active PFC 80 Plus Bronze
 • Giá bán: 1.000.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: HEXA 85+ Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Bronze
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 450W
Nguồn máy tính FSP DAGGER Series SDA600 Active PFC 80 Plus Gold
Nguồn máy tính FSP DAGGER Series SDA600 Active PFC 80 Plus Gold
 • Giá bán: 2.600.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: DAGGER Series
 • Chuẩn nguồn: SFX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Gold
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 600W
Nguồn máy tính FSP AURUM PT Series PT 1200FM Active PFC 80 Plus Platinum
Nguồn máy tính FSP AURUM PT Series PT 1200FM Active PFC 80 Plus Platinum
 • Giá bán: 4.500.000đ
 • Bảo hành: 60 Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: AURUM PT Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V v2.4, EPS12V v2.92
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Platinum
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 1200W
Nguồn máy tính FSP AX Series AX400ATX  Active PFC
Nguồn máy tính FSP AX Series AX400ATX  Active PFC
 • Giá bán: 550.000đ
 • Bảo hành: 36 Tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Dòng sản phẩm: AX Series
 • Chuẩn nguồn: ATX12V
 • Đạt chuẩn 80 Plus: Không
 • Màu sắc: Đen
 • Công suất: 400W
FSP Group là nhà sản xuất bộ nguồn điện tử của Đài Loan được thành lập vào năm 1993. Tập đoàn FSP ban đầu bao gồm ba công ty, Fortron / Source Corp., Sparkle Power Intl Ltd. và Powertech Systems. F, là viết tắt của Fortron / Source USA, S, là viết tắt của SPI và P, là viết tắt của hệ thống Powertech.