linh_vat

DANH MỤC SẢN PHẨM

COOLBELL

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Tổng 25 sản phẩm

Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu xám)

Mã SP: BALO047

Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu xám)
328.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu xám)
 • Giá bán: 328.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu đen)

Mã SP: BALO046

Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu đen)
328.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu đen)
 • Giá bán: 328.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu xanh)

Mã SP: BALO045

Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu xanh)
328.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-3103 (Màu xanh)
 • Giá bán: 328.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu xám)

Mã SP: BALO044

Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu xám)
299.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu xám)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu hồng)

Mã SP: BALO043

Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu hồng)
299.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu hồng)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu đen)

Mã SP: BALO042

Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu đen)
299.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-2109 (Màu đen)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu xanh)

Mã SP: BALO041

Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu xanh)
299.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu xanh)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu đen)

Mã SP: BALO040

Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu đen)
299.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu đen)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu xám)

Mã SP: BALO039

Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu xám)
299.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-2100 (Màu xám)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-2082 (Màu đen)

Mã SP: BALO038

Cặp laptop Coolbell CB-2082 (Màu đen)
299.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-2082 (Màu đen)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-2082 (Màu xám)

Mã SP: BALO037

Cặp laptop Coolbell CB-2082 (Màu xám)
299.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-2082 (Màu xám)
 • Giá bán: 299.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Cặp laptop Coolbell CB-0106 (Màu xám)

Mã SP: BALO036

Cặp laptop Coolbell CB-0106 (Màu xám)
350.000đ
Liên hệ
Cặp laptop Coolbell CB-0106 (Màu xám)
 • Giá bán: 350.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Cặp laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu xanh)

Mã SP: BALO030

Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu xanh)
499.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu xanh)
 • Giá bán: 499.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu đen)

Mã SP: BALO029

Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu đen)
499.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu đen)
 • Giá bán: 499.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu xám)

Mã SP: BALO028

Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu xám)
499.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-8022 (Màu xám)
 • Giá bán: 499.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu xám)

Mã SP: BALO027

Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu xám)
497.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu xám)
 • Giá bán: 497.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu xanh)

Mã SP: BALO026

Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu xanh)
497.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu xanh)
 • Giá bán: 497.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu đen)

Mã SP: BALO025

Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu đen)
497.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-8001 (Màu đen)
 • Giá bán: 497.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu camo)

Mã SP: BALO024

Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu camo)
409.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu camo)
 • Giá bán: 409.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu xanh)

Mã SP: BALO023

Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu xanh)
409.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu xanh)
 • Giá bán: 409.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu đen)

Mã SP: BALO022

Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu đen)
409.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu đen)
 • Giá bán: 409.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu xám)

Mã SP: BALO021

Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu xám)
409.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-7012 (Màu xám)
 • Giá bán: 409.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-6008 (Màu đỏ)

Mã SP: BALO020

Balo laptop Coolbell CB-6008 (Màu đỏ)
345.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-6008 (Màu đỏ)
 • Giá bán: 345.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-6008 (màu xanh)

Mã SP: BALO019

Balo laptop Coolbell CB-6008 (màu xanh)
345.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-6008 (màu xanh)
 • Giá bán: 345.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc
Balo laptop Coolbell CB-6008 (Màu đen)

Mã SP: BALO018

Balo laptop Coolbell CB-6008 (Màu đen)
345.000đ
Liên hệ
Balo laptop Coolbell CB-6008 (Màu đen)
 • Giá bán: 345.000đ
 • Bảo hành: Tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Loại sản phẩm: Balo laptop 
 • Kích thước: 15.6inch
 • Chức năng: Chống thấm nước, thoáng khí, chịu mài mòn, chống trộm, chống sốc