DANH MỤC SẢN PHẨM

SẮP XẾP SẢN PHẨM

Mã SP: TNSONY15

Tai nghe Sony MDRZX110APBCE (Black)
Tai nghe Sony MDRZX110APBCE (Black)
 • Giá bán: 540.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: không dây

Mã SP: TNSONY14

Tai nghe Sony MDRZX310APWCE (White)
Tai nghe Sony MDRZX310APWCE (White)
 • Giá bán: 790.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Có dây

Mã SP: TNSony13

Tai nghe Sony WI-XB400/LZ E (Blue)
Tai nghe Sony WI-XB400/LZ E (Blue)
 • Giá bán: 1.130.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSony12

Tai nghe Sony WI-XB400/BZ E (Black)
Tai nghe Sony WI-XB400/BZ E (Black)
 • Giá bán: 1.130.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSony11

Tai nghe Sony WI-C310/LC E (Blue)
Tai nghe Sony WI-C310/LC E (Blue)
 • Giá bán: 1.190.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSony10

Tai nghe Sony WI-C310/BC E (Black)
Tai nghe Sony WI-C310/BC E (Black)
 • Giá bán: 1.190.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSony09

Tai nghe Sony WH-CH510/LZ E (Blue)
Tai nghe Sony WH-CH510/LZ E (Blue)
 • Giá bán: 1.190.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSony08

Tai nghe Sony WH-CH510/BZ E (Black)
Tai nghe Sony WH-CH510/BZ E (Black)
 • Giá bán: 1.190.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSONY06

Tai nghe Sony WH-1000XM4BME ( Black)
Tai nghe Sony WH-1000XM4BME ( Black)
 • Giá bán: 6.290.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Liên hệ

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSONY05

Tai nghe Sony WF-XB700/BZ E (Black)
Tai nghe Sony WF-XB700/BZ E (Black)
 • Giá bán: 2.990.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSONY04

Tai nghe Sony WF-SP800N/LME (Blue)
Tai nghe Sony WF-SP800N/LME (Blue)
 • Giá bán: 4.790.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSONY03

Tai nghe Sony WF-SP800N/BME (Black)
Tai nghe Sony WF-SP800N/BME (Black)
 • Giá bán: 4.790.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSONY02

Tai nghe Sony WF-1000XM3SME (Silver)
Tai nghe Sony WF-1000XM3SME (Silver)
 • Giá bán: 4.790.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSONY01

Tai nghe Sony WF-1000XM3BME (Black)
Tai nghe Sony WF-1000XM3BME (Black)
 • Giá bán: 4.790.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây ( Bluetooth)

Mã SP: TNSN20

Tai nghe Sony MDREX155APWQE (Black)
Tai nghe Sony MDREX155APWQE (Black)
 • Giá bán: 390.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Có dây Jack 3.5mm

Mã SP: TNYAMAHA04

Tai nghe không dây YAMAHA YH-E700A White
Tai nghe không dây YAMAHA YH-E700A White
 • Giá bán: 6.190.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 20 ~ 20000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Không dây

Mã SP: TNSN15

Tai nghe SONY MDRZX310APRCE (Red)
Tai nghe SONY MDRZX310APRCE (Red)
 • Giá bán: 790.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 10 ~ 24000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Có dây Jack 3.5mm

Mã SP: TNSN14

Tai nghe SONY MDRZX310APLCE (Blue)
Tai nghe SONY MDRZX310APLCE (Blue)
 • Giá bán: 790.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 10 ~ 24000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Có dây Jack 3.5mm

Mã SP: TNSN13

Tai nghe SONY MDRZX310APBCE (Black)
Tai nghe SONY MDRZX310APBCE (Black)
 • Giá bán: 790.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 12 ~ 22000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Có dây Jack 3.5mm

Mã SP: TNSN12

Tai nghe SONY MDRZX110APWCE (White)
Tai nghe SONY MDRZX110APWCE (White)
 • Giá bán: 540.000đ
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Tình trạng: Còn hàng

Thông số sản phẩm

 • Tần số phản hồi: 12 ~ 22000 (Hz)
 • Đèn nền: Không
 • Kết nối: Có dây Jack 3.5mm
1 2 3

CHAT VỚI TƯ VẤN VIÊN